Σε αναβάθμιση των αξιολογήσεων της Κύπρου προχώρησαν σήμερα οι οίκοι Standard and Poor’s και Fitch, κρίνοντας θετική τη μέχρι στιγμή πρόοδο στην εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης και την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Οι Standard and Poor’s αναβάθμισαν αναβάθμισε την αξιολόγηση εγχώριου και ξένου μακροπρόθεσμου χρέους από Β- σε Β και επιβεβαίωσε τις διαβαθμίσεις για εγχώριο και ξένο βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Ο ορίζοντας είναι θετικός.

Σε αναβάθμιση της προοπτικής του μακροπρόθεσμου rating της Κύπρου σε ξένο συνάλλαγμα από αρνητική σε σταθερή προχώρησε σήμερα και ο οίκος αξιολόγησης Fitch.

Επιβεβαίωσε παράλληλα το rating χρηματοοικονομικής ευρωστίας στο Β-

Οι Standard and Poor’s

Οι S&P σημειώνουν με ικανοποίηση την εφαρμογή των προνοιών της δανειακής σύμβασης και τη βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων. Η μείωση του ελλείμματος στο 5,4% του ΑΕΠ το 2013 ξεπέρασε τις προσδοκίες και οι S&P αναμένουν ότι θα μειωθεί στο 5% το 2014, ξεπερνώντας και πάλιν τις προσδοκίες.

Το ΑΕΠ αναμένουν ότι θα μειωθεί κατά 4% το 2014 προτού ξεκινήσει να ανακάμπτει. Σημειώνουν την συμβολή στην ανάπτυξη από τον τουρισμό και τον τομέα των διεθνών υπηρεσιών.

Ως βασικούς κινδύνους στα μακροοικονομικά τους σενάρια, εντοπίζουν την κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που πιθανόν να επηρεάσει τον τουρισμό, για παράδειγμα. Θεωρούν ότι πρόοδος στις διαπραγματεύσεις στο κυπριακό θα μπορούσε να δώσει θετική ώθηση στην ανάπτυξη και την ελκυστικότητα της Κύπρου για ξένες επενδύσεις.

Σημειώνουν όμως ότι η χρηματοοικονομικό σταθερότητα είναι βασικός κίνδυνος λόγω της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Οι Fitch

Ο οίκος Fitch αναβάθμισε επίσης το μακροπρόθεσμο rating σε εγχώριο νόμισμα στο Β- από CCC.

Άλλα ratings επιβεβαιώθηκαν με το βραχυπρόθεσμο rating σε ξένο νόμισμα στο B και τη διαβάθμιση της χώρας στο Β.

Οι αξιολογήσεις για τα ανώτερα μη εγγυημένα ομόλογα ξένου δικαίου έχουν επιβεβαιωθεί στο Β- και οι αξιολογήσεις για τα μη εγγυημένα ομόλογα κυπριακού δικαίου έχουν αναβαθμιστεί σε Β- από CCC.

Η αναβάθμιση του outlook και των ratings σημειώνει ο οίκος προέκυψε λόγω κάποιων σημαντικών παραγόντων αλλά και κάποιων άλλων παραγόντων μεσαίας σημασίας.

Σημαντικός παράγοντας στην αναβάθμιση ήταν η συνεχιζόμενη πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ και του ΔΝΤ που υποστηρίζει τη πολιτική συνοχής και την αξιοπιστία. Ειδικότερα, οι μισθοί και οι τιμές προσαρμόζονται προς τα κάτω, σε αντίθεση με τα προηγούμενα επεισόδια της ύφεσης.

Facebook Comments