Στο 5,4% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το δημοσιονομικό έλλειμμα της Κύπρου το 2013, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας. Με βάση τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, το ισοζύγιο εσόδων και εξόδων του ευρύτερου δημοσίου τομέα παρουσίασε έλλειμμα 896,9 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν κατά 6,9% σε σύγκριση με το 2012, υποχωρώντας στα 7,55 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα παρουσίασαν μείωση της τάξης του 4,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκαν στα 6,65 δισ. ευρώ.

Εξάλλου, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2013 που καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε 1,970 δισ. ευρώ (+5,9% από την αντίστοιχη περίοδο του 2012) και οι συνολικές δαπάνες σε 2,559 δισ. ευρώ (+6,3%) με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έλλειμμα 589,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με έλλειμμα 546,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Facebook Comments