Σε πρόσφατη έκθεσή προς τους πελάτες της, η Bank of America Merill Lynch εκθέτει τις προβλέψεις της για το ενδεχόμενο ενίσχυσης της ποσοτικής χαλάρωσης στην Ευρωζώνη.

Οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας θεωρούν ότι η εφαρμογή ενός νέου προγράμματος QE από την ΕΚΤ θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στην εικόνα της αγοράς όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Τα σενάρια που προκρίνει το τμήμα ανάλυσης της τράπεζας για τη πιθανότητα ενίσχυσης της ποσοτικής χαλάρωσης είναι τρία:

Σενάριο Α: Ένα πρόγραμμα QE μεγάλου εύρους, μαζί με τη δέσμευση της ΕΚΤ ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης μέχρι ο πληθωρισμός να φτάσει το στόχο του 2.0%. Το αποτέλεσμα μία τέτοιας κίνησης θα ήταν μία σημαντική υποχώρηση του EUR στις αγορές.

Σενάριο Β: QE μικρού εύρους, χωρίς δεσμεύσεις από την ΕΚΤ ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης μέχρι την αύξηση του πληθωρισμού στα επίπεδα του 2.0%. Περιορισμένη επίδραση στο ευρώ αναμένεται να έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα.

Σενάριο Γ: QE μέσω αγοράς ιδιωτικών κεφαλαίων των εμπορικών τραπεζών, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ακόμη και υποστηρικτικό προς το ευρώ υπό ορισμένες συνθήκες.

Facebook Comments