Μέχρι τα τέλη Μαΐου οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να υποβάλλουν τα πλάνα κεφαλαιακής ενίσχυσης τους σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο των stress tests της BlackRock, όπως επισημαίνει η Κομισιόν.

Όπως αναφέρει η αξιολόγηση της Κομισιόν, οι κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με το βασικό σενάριο της BlackRock, θα καλυφθεί μέσω άντλησης κεφαλαίων κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα και, σε μικρότερο βαθμό, από συμπληρωματικές δράσεις των τραπεζών.

Οι πρόσθετες αυτές δράσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την πιθανή πώληση των στοιχείων του ενεργητικού όπως ξένες και εγχώριες θυγατρικές και άλλα πιθανά μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης τους.

Η ΤτΕ ζήτησε από τις τράπεζες να υποβάλουν πριν από τα μέσα Απριλίου 2014, τα σχέδια ενίσχυσης των κεφαλαίων τους για την αντιμετώπιση των πρόσθετων κεφαλαιακών αναγκών σύμφωνα με το βασικό σενάριο.

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, οι ελληνικές τράπεζες έχουν μέχρι το τέλος Μαΐου του 2014 την υποχρέωση να υποβάλουν το σχέδιο άντλησης κεφαλαίων για την αντιμετώπιση του δυσμενούς σεναρίου της BlackRock, το οποίο και θα πρέπει εγκρίνει η Τράπεζα της Ελλάδας έως το τέλος Ιουνίου 2014.

Η Τράπεζα της Ελλάδας πρέπει να παραμείνει σε επαγρύπνηση σχετικά με την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος και να προχωρήσει δυναμικά πιέζοντας τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν γρήγορα τα προβλήματα και τις «τρύπες» τους, υπογραμμίζει η Κομισιόν.

Οι αρχές έχουν επίσης δεσμευτεί να ενδυναμώσουν το πλαίσιο εξυγίανσης του χρέους του ιδιωτικού τομέα, με την εφαρμογή του προγράμματος μετάβασης το οποίο δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 και να διευκολύνουν την ομαλή και ταχεία αντιμετώπιση των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών.

Το κεφαλαιακό μαξιλάρι στο Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα διατηρηθεί για την αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών απρόβλεπτων προβλημάτων. Οι πόροι αυτοί αποτελούν μέρος ενός αξιόπιστου «μαξιλαριού, μαζί με την στήριξη από τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης, τονίζει η Κομισιόν.

Facebook Comments