Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Eurobank ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνοντας ότι η συγκεκριμένη πράξη είναι συμβατή με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

Όπως αναφέρει η Επιτροπή, το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα επιτρέψει στην τράπεζα να καταστεί βιώσιμη μακροπρόθεσμα χωρίς να προκαλεί στρέβλωση των κανόνων ανταγωνισμού.

Facebook Comments