Το κυπριακό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ένα ευρωπαϊκό δημόσιο κυπριακό ομόλογο αξίας 100 εκατ. ευρώ, διάρκειας έξι ετών με ονομαστικό επιτόκιο 6,5%, το οποίο θα διατεθεί μέσω του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου.

Η εκκαθάρισή του θα γίνει μέσω του συστήματος Euroclear και τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαχείρισης δημόσιου χρέους, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης του δημοσίου.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι η επιτυχία της έκδοσης οφείλεται στην πορεία σταθεροποίησης και στη σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία ως αποτέλεσμα της πλήρους συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής.

Το υπουργείο Οικονομικών —προστίθεται— θα συνεχίσει να αξιολογεί τις συνθήκες και τις επιλογές ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για την πλήρη επάνοδο της χώρας στις αγορές δανεισμού.

Facebook Comments