Σε ελέγχους «πόθεν έσχες» θα υποβληθούν εφέτος τουλάχιστον 240 υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών με ελεγκτικές αρμοδιότητες ή με θέση προϊσταμένου στους ελεγκτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, κ. Ι. Στουρνάρα που καθόρισε, για το 2013, τα κριτήρια και η διαδικασία των ελέγχων της περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες», των υπαλλήλων αυτών του Υπουργείου Οικονομικών.

Ως κριτήρια για τον προσδιορισμό της κατηγορίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, για τους οποίους θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι του «πόθεν έσχες» (δηλαδή της περιουσιακής κατάστασης) καθορίζουμε την άσκηση καθηκόντων ελεγκτικής διαδικασίας, τη θέση ευθύνης, το χρόνο άσκησης καθηκόντων και τις υπηρεσίες άσκησης των καθηκόντων αυτών.

Ειδικότερα, στην απόφαση προβλέπεται ότι στο δείγμα των υπαλλήλων που θα επιλεγεί για έλεγχο θα συμπεριληφθούν όσοι συγκεντρώνουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– Ασκούν ή έχουν ασκήσει κατά την τελευταία τριετία τα καθήκοντα του προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος στις οργανικές μονάδες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και στην Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

– Ασκούν καθήκοντα ελεγκτή στις περιφερειακές Δ/νσεις των παραπάνω οργανικών μονάδων τουλάχιστον για δύο έτη.

Οι έλεγχοι του «πόθεν έσχες» θα διενεργηθούν, κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με εμπιστευτικό πρόγραμμα που θα υποβάλλει η αρμόδια Υπηρεσία στον Υπουργό και κατόπιν εγκρίσεώς του, ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους που ασκούν ή έχουν ασκήσει κατά την τελευταία τριετία τα καθήκοντα του προϊσταμένου Δ/νσης, Υποδ/νσης και Τμημάτων σε οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και σε περιφερειακές ή αποκεντρωμένες μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

β) Για τους υπαλλήλους που ασκούν καθήκοντα ελεγκτή στις περιφερειακές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, σε συνδυασμό με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου του υπαλλήλου κατ’ αύξουσα σειρά.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών το 2013 θα διενεργηθούν έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης τουλάχιστον σε 240 υπαλλήλους του Υπουργείου που συγκεντρώνουν τα παραπάνω κριτήρια.

Facebook Comments