Βγήκαν στον πλειστηριασμό τα κεντρικά γραφεία της Μηχανικής, χωρίς η εταιρεία του κ. Πρ. Εμφιετζόγλου να προβάλει καμία αντίσταση. Αυτό έγινε για να πληρωθούν υποχρεώσεις  προς το Δημόσιο και οφειλές προς το προσωπικό της.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι, «κατόπιν επιχειρηματικής απόφασης της Διοίκησης της εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό, ότι λόγω του δυσμενούς οικονομικού κλίματος στην αγορά, το οποίο ματαίωνε κάθε προσπάθειά μας για ελεύθερη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να μπορέσουμε να καλύψουμε άμεσες οικονομικές υποχρεώσεις μας, δεν προβάλλαμε αντιρρήσεις και δεν ασκήσαμε κανένα ένδικο μέσο στον πλειστηριασμό, που επέσπευσε η εταιρεία ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. επί του ακινήτου ιδιοκτησίας μας, επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 91, Μαρούσι, με μοναδικό σκοπό να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις των εργαζομένων μας και του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν προνόμιο εκ του πλειστηριάσματος των ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων εβδομήντα έξι χιλιάδων (4.076.000 €)

Η εταιρεία και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είχε και έχουν πάντα ως κύρια μέριμνά τους την ικανοποίηση όλων των εργατικών δικαιωμάτων των συνεργατών – υπαλλήλων και δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στην εκπλήρωση των προς αυτούς υποχρεώσεων της εταιρείας.

Δηλώνουμε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει απρόσκοπτα τις εργασίες της και θα ανταποκριθεί στο ακέραιο σε όλες τις υποχρεώσεις της έναντι πάντων. Τα γραφεία της εταιρείας θα μεταφερθούν σε ιδιόκτητο ακίνητο του ιδίου κτηριακού συγκροτήματος επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 1, Μαρούσι».

Facebook Comments