Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης για τις ελληνικές τράπεζες λογικά θα συνεισφέρει στη σταθερότητα της χρηματοδότησης, τονίζει η Fitch Ratings σε σημερινό της report.

Όπως επισημαίνει, εάν οι τράπεζες κατορθώσουν να προσελκύσουν επαρκή συμμετοχή από τον ιδιωτικό τομέα, αυτό θα έστελνε ένα μήνυμα βελτίωσης της εμπιστοσύνης των επενδυτών και θα παρείχε ευκαιρίες για αυτές να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές χρηματοδότησης.

Αυτή η εξέλιξη θα ήταν θετική για το πιστωτικό τους προφίλ, επισημαίνεται στο report του οίκου αξιολόγησης.

Ωστόσο, τονίζει ότι μια σημαντική παράταση της προθεσμίας που έχει δοθεί (τέλος Απριλίου) για τις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες (Εθνική, Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς) ώστε να ολοκληρώσουν τα σχέδια αναφελαιοποίησής τους, μπορεί να παρατείνει τη διόρθωση των ανισορροπιών χρηματοδότησης του κλάδου και την ανάπτυξή του.

Οι τελικές κεφαλαιακές ανάγκες εκτιμώνται από την τράπεζα της Ελλάδας στα 40,5 δισ. ευρώ και προκύπτουν κυρίως από ζημιές από τα ελληνικά ομόλογα και εκτιμώμενες πιστωτικές ζημιές στα εγχώρια χαρτοφυλάκια δανείων.  Η κεντρική τράπεζα αξιολόγησε επίσης τα σχέδια κερδοφορίας, απομόχλευσης και κεφαλαίου της κάθε τράπεζας.

Όπως τονίζει η Fitch, εάν η τράπεζα δεν κατορθώσει να συγκεντρώσει ενδιαφέρον για ιδιωτική συμμετοχή που να φθάνει το 10%, θα είναι σημαντικό οι ελληνικές αρχές να καλύψουν τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών. Οι τράπεζες θα πρέπει να επικεντρωθούν επίσης στην επίτευξη των στόχων αναδιάρθρωσης και συνεργειών, ιδιαίτερα στη βάση των πρόσφατων συγχωνεύσεων και εξαγορών, και στη διαχείριση των πιέσεων στο asset quality. «Αυτό θα πρέπει να ενισχύσει τις ευκαιρίες τους για την προσέλκυση πιθανών επενδυτών».

Τα Viability Ratings (VRs) των τραπεζών μπορεί να αναβαθμιστούν εάν πετύχουν καλύτερα προφίλ χρηματοδότησης και φερεγγυότητας. Η Fitch θα επαναξιολογήσει τα VRs των τραπεζών όταν είναι πιο ξεκάθαρα τα πιστωτικά τους προφίλ, και όταν λάβουν υπόψη την πρόσφατη δραστηριότητα εξαγορών και τα αναθεωρημένα σχέδια αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης.

Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα οι αξιολογήσεις πιθανότατα θα παραμείνουν σε speculative grade εξαιτίας των ασθενών πιστωτικών θεμελιωδών, στο συγκεκριμένο (φτωχό) λειτουργικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες αντιμετωπίζουν βραχυπρόθεσμα ρίσκα από την αναδιάρθρωση και την ενοποίηση των πρόσφατων εξαγορών.

Η ενοποίηση του ελληνικού τραπεζικού κλάδου θα μπορούσε να βελτιώσει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα μακροπρόθεσμα, αλλά επίσης φέρνει πολλές προκλήσεις. Η πιο σημαντική συμφωνία, μεταξύ Εθνικής και Eurobank, έχει ανασταλεί, αλλά εάν τελικά προχωρήσει, θα δημιουργήσει προκλήσεις.

Facebook Comments