Η εξέλιξη των χρηματοπιστωτικών συνθηκών και η κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αναμένεται να έχουν καθοριστικό ρόλο στην δυνατότητα της κυπριακής οικονομίας να εξέλθει της ύφεσης το 2015, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις που δημοσιοποίησε σήμερα η Επιτροπή, η Κύπρος αναμένεται να ανακάμψει το 2015 μετά από την τρίτη χρονιά ύφεσης που διανύει φέτος.

Υπό το βάρος των απειλούμενων νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι εμπορικοί δεσμοί της Κύπρου με τη Ρωσία είναι σημαντικοί και ότι η κρίση με την Ουκρανία πιθανόν να ανατρέψει την πορεία ανάκαμψης.

Σημειώνει επίσης τις ασφυκτικές πιστωτικές συνθήκες που υπάρχουν, που ενδεχομένως να επηρεάσουν την δυνατότητα επιστροφής σε αναπτυξιακό μακροοικονομικό περιβάλλον το 2015.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το ΑΕΠ υποχώρησε στην Κύπρο το 2013 κατά 5,4%, έναντι 8,7% που προέβλεπε τον περασμένο Νοέμβριο και 6,0% το Φεβρουάριο.

Για το 2014 προβλέπει επιβράδυνση της ύφεσης με το ΑΕΠ να υποχωρεί 4,8%, ενώ το 2015 θα σηματοδοτήσει την έξοδο της οικονομίας από την ύφεση και την επιστροφή σε ανάπτυξη με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 0,9%.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ενώ οι βραχυπρόθεσμους δείκτες, όπως το επιχειρηματικό κλίμα και η καταναλωτική εμπιστοσύνη, δείχνουν ότι η ύφεση θα συνεχιστεί το 2014, η μείωση στη δραστηριότητα αναμένεται να επιβραδυνθεί.

Τροχοπέδη για την ιδιωτική ζήτηση αναμένεται να αποτελέσουν οι δυσμενείς πιστωτικές συνθήκες και η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω των περικοπών των μισθών.

Την ίδια ώρα, τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης θα συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά τη δημόσια κατανάλωση. Θετικά στην ανάπτυξη αναμένεται να συμβάλει το εμπόριο καθώς οι εισαγωγές θα συρρικνωθούν περισσότερο από τις εξαγωγές.

Η συρρίκνωση της οικονομίας αναμένεται να ωθήσει το ποσοστό της ανεργίας στο 19% το 2014.

Το 2015, η ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί σταδιακά με στήριξη από την ιδιωτική εγχώρια ζήτηση. Αναφέρεται ότι η αποκατάσταση ενός υγιούς και με επάρκεια κεφαλαίων τραπεζικού τομέα και η σταδιακή απομόχλευση τόσο των νοικοκυριών όσο και επιχειρήσεων θα πρέπει να ανοίξει το δρόμο για πιο ισορροπημένη ανάπτυξη. Οι εξαγωγές αγαθών αναμένεται να επεκταθούν λόγω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα του τουρισμού και περαιτέρω επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης της εξωτερικής ζήτησης.

Παραμένουν οι κίνδυνοι

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι κίνδυνοι παραμένουν. Στο εγχώριο μέτωπο, μια πιο παρατεταμένη περίοδος των αυστηρών πιστωτικών συνθηκών ή μια πιο αργή μείωση του χρέους των νοικοκυριών, θα μπορούσε να αναβάλει την ανάκαμψη της οικονομίας.

Αρνητικά θα συμβάλουν και οι εξελίξεις στην Ουκρανία λόγω της διασάλευσης των σχέσεων με τη Ρωσία. Η Κομισιόν αναγνωρίζει στην έκθεση της τους σημαντικούς εμπορικούς δεσμούς της Κύπρου με τη Ρωσία.

Σχετικά με τις δημοσιονομικές επιδόσεις, το δημόσιο έλλειμμα το 2013 εκτιμάται ότι ήταν της τάξης του 5,4% του ΑΕΠ, ενώ στην πρόβλεψη Φεβρουαρίου στο 5,5%. Για το 2014 προβλέπεται να κυμανθεί στο -5,8% και το 2015 θα στο -6,1%.

Το δημόσιο χρέος, όπου εκτιμάται ότι ανήλθε το 2013 στο 111,7% του ΑΕΠ , ενώ φέτος προβλέπεται ότι θα αυξηθεί στο 122,2% το 2014 και 126,4% το 2015. Οι προβλέψεις για την εξέλιξη του χρέους φέτος και του χρόνου είναι ελαφρώς δυσμενέστερες από τις προηγούμενες του Φεβρουαρίου.

Η ύφεση της οικονομίας θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της ανεργίας η οποία από το 15,9% το 2013 θα ανέλθει στο στο 19,2% το 2014, ενώ το 2015 θα μειωθεί στο 18,4% του ενεργού πληθυσμού.

Θετικές είναι οι προβλέψεις για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το οποίο εμφάνισε έλλειμμα 1,4% του ΑΕΠ, αλλά φέτος θα βρεθεί σε απόλυτη ισορροπία φέτος, ενώ του χρόνου θα εμφανίσει πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ.

Ο πληθωρισμός που έκλεισε το 2013 στο 0,4% προβλέπεται ότι θα παραμείνει και φέτος στο ίδιο επίπεδο, ενώ το 2015 θα αυξηθεί στο 1,4%.

Facebook Comments