Βελτιωμένες ανακοινώθηκαν οι άδειες ανέγερσης κατοικιών τον Μάρτιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στον Καναδά, υποχωρώντας όμως κάτω από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ο δείκτης βρέθηκε στο -3,0% έναντι πρόβλεψης για 4,0% και υποχώρησης κατά -11,3% τον Φεβρουάριο.

Υποχωρεί το CAD μετά τις ανακοινώσεις.

Facebook Comments