Βελτιωμένες σε σχέση με τις εκτιμήσεις ανακοινώθηκαν οι αιτήσεις ανεργίας στις Η.Π.Α. Για την εβδομάδα μέχρι τις 3 Μαϊου οι αρχικές αιτήσεις ανεργίας βρέθηκαν στο 319Κ έναντι πρόβλεψης για 325Κ.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις ανεργίας ανακοινώθηκαν στο 2685Κ έναντι εκτίμησης για 2750Κ.

Σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα ανακοινώθηκαν οι συνεχιζόμενες αιτήσεις ανεργίας για την εβδομάδα μέχρι τις 26 Απριλίου.

Facebook Comments