Δεδομένη θεωρείται σύμφωνα με έγκυρες πηγές η ένταξη των μετοχών της Eurobank στους δείκτες της Morgan Stanley sτην επόμενη αναθεώρηση της η οποία θα ανακοινωθεί στις 14 Μαΐου. 

Αναλυτικότερα στους συγκεκριμένους δείκτες εντάσσονται μετοχές αναλόγως της κεφαλαιοποίησης της διασποράς και της θέσης της βάση της κεφαλαιοποίησης σε σχέση με τα υπόλοιπα Blue Chips του εκάστοτε Χρηματιστηρίου.

Facebook Comments