Η Eurobank ανακοινώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών μετοχών στο Χ.Α. στις 9 Μαΐου 2014, το ποσοστό των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ επί του συνόλου των κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της Τράπεζας διαμορφώθηκε από 95,23% σε 35,41%.

Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 5.208.067.358 επί του συνόλου των 14.707.876.542 κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Facebook Comments