«Η μείωση του ΑΕΠ μόνο κατά 1,1% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2014 θέτει τις βάσεις για την επιστροφή σε ετήσιο θετικό ρυθμό ανάπτυξης με δεδομένο ότι θα συνεχιστεί η εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού προγράμματος και θα εξασφαλιστεί η πολιτική σταθερότητα που θα απομακρύνει την χώρα από ένα νέο κύκλο νέας αβεβαιότητας ανάλογης με αυτή των αρχών του δεύτερου εξαμήνου του 2012», εκτιμούν οι οικονομικοί αναλυτές της Eurobank.

Οι αναλυτές της τράπεζας επισημαίνουν ότι «η εφαρμογή των προαπαιτούμενων μεταρρυθμίσεων αποτελεί ένα επιπλέον επιχείρημα – πέρα από το πρωτογενές πλεόνασμα – στην επερχόμενη διαπραγμάτευση για τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους ενώ θα συνέβαλλε και στην περαιτέρω αποκλιμάκωση του κινδύνου της ελληνικής οικονομίας».

Ειδικότερα, όπως τονίζουν, οι προοπτικές για το 2014 μπορούν να βελτιωθούν μόνο αν:

  • Βελτιωθούν οι συνθήκες ρευστότητας στην οικονομία (π.χ. αύξηση χρηματοδότησης μετά από επιτυχημένα stress tests των τραπεζών, αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου, επανέναρξη μεγάλων έργων, προώθηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και προσέλκυσης νέων ιδιωτικών επενδύσεων στους τομείς αιχμής της ελληνικής οικονομίας (π.χ. στον τουρισμό) κτλ),
  • Βελτιωθεί περαιτέρω η αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας μέσω της εφαρμογής του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Το τέλος Μαΐου είναι κοντά και η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει μέχρι τότε να έχει ικανοποιήσει μια σειρά από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να εξασφαλίσει την υπο-δόση του €1,0 δισ. ενώ ανάλογη προσπάθεια απαιτείται και για το τέλος Ιουνίου 2014.

Facebook Comments