Έλλειμμα 44 εκατ. ευρώ παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον φετινό Μάρτιο, έναντι 1,2 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο των πλεονασμάτων των ισοζυγίων υπηρεσιών και τρεχουσών μεταβιβάσεων, καθώς επίσης και στη μείωση των ελλειμμάτων του ισοζυγίου εισοδημάτων και του εμπορικού ισοζυγίου.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε λόγω περιορισμού των καθαρών πληρωμών για αγορές καυσίμων κυρίως, αλλά και λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου εκτός καυσίμων και πλοίων. Αντίθετα, παρουσίασαν αύξηση οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου μεταφορών, η οποία αντανακλά σχεδόν αποκλειστικά την άνοδο του πλεονάσματος του ισοζυγίου θαλασσίων μεταφορών. Το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος το Μάρτιο του 2013, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στις κατασκευαστικές υπηρεσίες. Τέλος, το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου παρουσίασε βελτίωση, η οποία αντανακλά σημαντική, κατά 26%, άνοδο των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών.

Εν τω μεταξύ, στο πρώτο τρίμηνο του 2014, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1,05 δισ. ευρώ, σχεδόν το ήμισυ εκείνου της αντίστοιχης περιόδου του 2013,

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν οι αυξήσεις των πλεονασμάτων στα ισοζύγια υπηρεσιών και τρεχουσών μεταβιβάσεων, η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων, ενώ το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή.

Ειδικότερα, όσον αφορά στο εμπορικό έλλειμμα, η ΤτΕ αναφέρει στην ανακοίνωσή της πως η αύξηση των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 212 εκατ. ευρώ αντιστάθμισε τον περιορισμό των καθαών πληρωμών για αγορές καυσίμων και τη μικρή μείωση του ελλείμματος των λοιπών αγαθών, η οποία οφείλεται στο μεγαλύτερο μέρος της στη μείωση της δαπάνης για εισαγωγές. Οι εισπράξεις από εξαγωγές λοιπών αγαθών, εκτός καυσίμων και πλοίων, δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 464 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2014 οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών και λιγότερο στην αύξηση των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές και λοιπές υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 22% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2013, αντανακλώντας άνοδο των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 16%, ενώ ταυτόχρονα οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 16%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων μειώθηκε κατά 245 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους.

Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 2,2 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 518 εκατ. ευρώ από ό,τι το πρώτο τρίμηνο του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την Ε.Ε.).

Facebook Comments