Τη διανομή μερίσματος 0,25 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου, για την εταιρική χρήση 2013, αποφάσισε χθες η 14η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Το μέρισμα χρήσης 2013, μετά την παρακράτηση φόρου, ανέρχεται σε 0,225 ευρώ ανά μετοχή και δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη 29.05.2014 (ημερομηνία προσδιορισμού-record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Τρίτη 27.05.2014 και η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει τη Τετάρτη 04.06.2014, από την Εθνική Τράπεζα.

 

Facebook Comments