Τις τελευταίες ημέρες το νόμισμα του JPY κινείται πάλι ανοδικά παρόλο που βρήκε σημαντικές αντιστάσεις τη προηγούμενη εβδομάδα σε βασικές ισοτιμίες, όπως αυτή των 100.747 στην ισοτιμία του USD/JPY. Αυτό πιστεύουμε ότι οφείλεται στις προκλήσεις που έχει μπροστά της η BoJ, η οποία συνεχίζει σταθερά το πρόγραμμα QE, επαναγοράς κρατικών ομόλογων.

Όμως αυτό που έχει παρατηρηθεί τους τελευταίους μήνες είναι ότι η ΒoJ έχει στρέψει τη προσοχή της σε επαναγορές ομολόγων με μικρότερη διάρκεια και αυτό γιατί οι αγορές αυτών των ομολόγων παρουσίασαν προβλήματα ρευστότητας.

Αυτό φυσικά έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της αποδοτικότητας του προγράμματος, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για να διατηρηθούν τα μακροπρόθεσμα επιτόκια δανεισμού χαμηλά ενθαρρύνοντας τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Αυτό σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του Shirai, μέλους της BoJ, που ανέφερε ότι ο πληθωρισμός ίσως χρειαστεί περισσότερο χρόνο προκειμένου να επιτύχει το στόχο της τράπεζας στο 2.0%, πιστεύουμε ότι επηρέασαν θετικά το JPY.

Μακροπρόθεσμα πιστεύουμε ότι οι πιθανότητες να ενισχύσει το παρόν πρόγραμμα QE της η ΒοJ είναι μεγάλες, καθώς η αύξηση του φόρου πωλήσεων ενδεχόμενα να επιβραδύνει τους ρυθμούς της οικονομία αναγκάζοντας έτσι τη τράπεζα να παρέμβει. Όμως αυτό παραμένει να αποδειχθεί.

Ακόμα η μεσοπρόθεσμη τεχνική εικόνα του USD/JPY έχει σημαντικούς καθοδικούς σχηματισμούς.

Facebook Comments