Στα 245 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8%, έναντι του τέταρτου τριμήνου του 2013, διαμορφώθηκαν τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς ΠΕΙΡ+5,26% το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Τα καθαρά έντοκα έσοδα του ομίλου συνέχισαν την ανοδική τους τάση σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 479 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 80 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σταθεροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε εποχικά εξομαλυμένη βάση για τις προμήθειες του αγροτικού τομέα (€12 εκατ.), ενώ, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος έχει αρχίσει να υλοποιεί σειρά ενεργειών με στόχο την περαιτέρω ενίσχυσή τους.

Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 553 εκατ. ευρώ, ενώ το λειτουργικό κόστος παρουσίασε σημαντική βελτίωση στα 323 εκατ. ευρώ, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έξοδα ενσωμάτωσης των εξαγορασθεισών τραπεζών 32 εκατ. ευρώ. Δηλαδή το λειτουργικό κόστος μειώθηκε 21% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2013 (€408 εκατ.).

Οι προβλέψεις για δάνεια διαμορφώθηκαν σε €481 εκατ ή 2,6% επί των δανείων προ προβλέψεων και προσαρμογών από 3,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2013, επωφελούμενες από την αισθητή μείωση της παραγωγής νέων δανείων σε καθυστέρηση.

Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε -247 εκατ. ευρώ.

Δήλωση Μιχάλη Σάλλα

Στη δήλωσή του ο πρόεδρος του δ.σ. Μιχάλη Σάλλας σημείωσε:

«Tο 2014 αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο έτος ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Οι προσπάθειες των τελευταίων ετών είχαν αναμφίβολα θετικά αποτελέσματα στα δημοσιονομικά της χώρας, στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών και την ανταγωνιστικότητά της. Η προσπάθεια πρέπει να συνεχισθεί και να ολοκληρωθεί, ώστε να εισέλθουμε το ταχύτερο σε πορεία διατηρήσιμης ανάπτυξης πάνω σε νέα πρότυπα.

»Η Τράπεζα Πειραιώς ανέλαβε στις αρχές του 2014 σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ομίλου, οι οποίες είχαν θετικό αντίκτυπο και στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, η ολοκλήρωση -με ιδιαίτερη επιτυχία- της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου €1,75 δισ. με προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, τοποθέτησε την τράπεζα μεταξύ των ισχυρότερων κεφαλαιακά ευρωπαϊκών τραπεζών και οδήγησε στην αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους €750 εκατ. Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς έγινε η πρώτη ελληνική τράπεζα που επανέκτησε πρόσβαση στις διεθνείς αγορές μετά από 5 έτη, με την επιτυχή διάθεση ομολόγου κύριου χρέους €500 εκατ, διευκολύνοντας έτσι αντίστοιχες κινήσεις εκδόσεων κρατικού και τραπεζικού χρέους.

»Η ενεργητική και αμοιβαία επωφελής διαχείριση των προβληματικών απαιτήσεων, αλλά και η στήριξη νέων υγιών επιχειρηματικών σχεδίων με στόχο την υποβοήθηση ανάταξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας της χώρας γενικότερα, αποτελούν κεντρικούς στόχους του Ομίλου».

Δήλωση Σταύρου Λεκκάκου

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος και CEO Σταύρος Λεκκάκος, επισημάνε:

«Τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα προ φόρων και προβλέψεων του 1ου 3μήνου 2014 ανήλθαν σε €245 εκατ, ενισχυμένα κατά 8% σε σχέση με το 4ο 3μηνο 2013. Τα καθαρά έντοκα έσοδα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, επωφελούμενα από την αποκλιμάκωση του κόστους καταθέσεων, ενώ το κόστος λειτουργίας , εξαιρουμένων των εξόδων ενοποίησης, παρουσίασε σημαντική μείωση κατά 20% περίπου έναντι του 4ου 3μήνου 2013. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση εξακολούθησαν την καθοδική τους πορεία, τάση που παρατηρείται τα τελευταία 5 τρίμηνα. Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 51% , ενώ ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς δάνεια αυξήθηκε στο 19,2%, έναντι 15,6% της ελληνικής αγοράς. Το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας για το 1ο 3μηνο 2014 διαμορφώθηκε σε -€247 εκατ.

»Η ρευστότητα του Ομίλου παρουσίασε περαιτέρω βελτίωση, με τον δείκτη χορηγήσεις προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 109% το Μάρτιο 2014 από 111% στο τέλος Δεκεμβρίου 2013. Η pro-forma κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, με το δείκτη Common Equity Tier 1 υπό το νέο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ να ανέρχεται στο 14,4%, μετά από την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου αλλά και την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου».

»Το 2014 ο Όμιλος Πειραιώς έχει επικεντρωθεί στην εμπέδωση της ήδη επιτευχθείσας λειτουργικής ενοποίησης, την ολοκλήρωση των ενεργειών της αναδιάρθρωσης του προβληματικού χαρτοφυλακίου και την ολοκλήρωση των αναγκαίων δράσεων για την υλοποίηση των συνεργιών από τις εξαγορές. Πρωταρχικό  μέλημα συνιστά η περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών, αλλά και των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο την αναθέρμανση της οικονομίας της χώρας μας».
 

Facebook Comments