Θετική γενική εικόνα αλλά με πολλούς αστερίσκους αφήνει η δημοσίευση του α’ τριμήνου, σύμφωνα με την BETA Χρηματιστηριακή.

Όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, το αποτέλεσμα των καθαρών κερδών στις εμποροβιομηχανικές εταιρίες βρίσκεται ουσιαστικά στο μηδέν (+5 εκατ. ευρώ), γεγονός που σημαίνει ότι μετά από πολλά τρίμηνα αναδιαρθρώσεων, εξόδου από την αγορά αδύνατων ή αθέμιτων ανταγωνιστών και ανεπαρκούς χρηματοδότησης σε γενικό επίπεδο οι απώλειες βρίσκονται υπό έλεγχο.

Από την άλλη πλευρά το σημείο χωρίς επιστροφή για πολλές εισηγμένες έχει παρέλθει, ειδικά σε όσες οι ζημιές παραμένουν επαναλαμβανόμενες και σταθερές ξεκινώντας από το λειτουργικό επίπεδο ενώ δεν θα ήταν υπερβολή να θεωρηθεί ότι παίζονται οι καθυστερήσεις για όσες δεν καταφέρουν έστω και τώρα που η οικονομία ετοιμάζεται να ισορροπήσει να βρουν λύσεις (ρευστότητα, στρατηγικές συνεργασίες, περιορισμό χρέους κλπ) για να βελτιώσουν την εικόνα τους.

Facebook Comments