Χαμηλά αποδεικνύεται ότι μπήκε ο πήχης της αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Κύπρου από όσους ενεπλάκησαν στη διαδικασία κατάρτισης του σχετικού πλάνου, με αποτέλεσμα σήμερα η Τράπεζα να βρίσκεται πολύ κοντά ή να ξεπερνά τους στόχους που τέθηκαν για το 2017, παρά τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Σύμφωνα με τους στόχους του σχεδίου αναδιάρθρωσης, που ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά με τα αποτελέσματα τριμήνου, η Τράπεζα ξεπερνά τις προσδοκίες που τέθηκαν το Νοέμβριο, όταν το σχέδιο εγκρίθηκε από το νέο ΔΣ και τις αρμόδιες αρχές.

Η ανακοίνωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης και των σχετικών στόχων του γίνεται υπό το βάρος της συζήτησης που έχει αναπτυχθεί εντός του ΔΣ και δημοσίως για το βαθμό αποτελεσματικότητας της διεύθυνσης του Συγκροτήματος.

Έξι μήνες μετά την έναρξη της εφαρμογής του σχεδίου, που είχε σχεδιαστεί από τους εξωτερικούς συμβούλους McKinsey, η Τράπεζα πλησιάζει, για παράδειγμα, το δείκτη ρευστότητας που είχε θέσει ως κριτήριο επιτυχίας του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις, που αναρριχήθηκε στο 151% το πρώτο τρίμηνο, πρέπει κανονικά να πέσει κάτω από το 150% τα επόμενα τριάμισι χρόνια για να θεωρηθεί ότι η Τράπεζα πετυχαίνει το στόχο. Δηλαδή, η Τράπεζα βρίσκεται πολύ κοντά στο σχετικό στόχο.

Το πρώτο τρίμηνο του 2014 η Τράπεζα έχασε το 6% των καταθέσεων της, που μειώθηκαν από €15 δισ. σε €14,1 δισ. Την ίδια περίοδο τα δάνεια μειώθηκαν κατά 2% από €26,7 δισ. σε €26,3 δισ.

Η εξάρτηση της από ρευστοτική στήριξη κεντρικών τραπεζών βρίσκεται κοντά στα €10,9 δισ. παρουσιάζοντας μείωση €0,5 δισ. σε ένα χρόνο.

Χαμηλά φαίνεται να βρίσκονται οι προσδοκίες του σχεδίου για την πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων, δηλαδή αυτών που βρίσκονται σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών. Το πρώτο τρίμηνο του 2014 τα δάνεια αυτά μειώθηκαν κατά €0,2 δισ. στα €12,8 δισ. και η Τράπεζα φιλοδοξεί ότι μέχρι το τέλος του 2017 θα τα μειώσει σε επίπεδα κάτω των €10 δισ.

Ευελπιστεί επίσης ότι θα αυξήσει το ποσοστό κάλυψης αυτών των δανείων με προβλέψεις από 39% που είναι σήμερα σε επίπεδα πέραν του 50%, που ισχύουν στην Ευρώπη.

Η Τράπεζα ήδη πληροί πάντως το στόχο για τη μόχλευση του ισολογισμού της, αφού ο σχετικός δείκτης βρίσκεται στις 10,6 φορές και ο στόχος είναι να μείνει κάτω από τις 12 φορές.

Έχει πιάσει επίσης τον κεφαλαιακό στόχο που είναι τα κεφάλαια να μείνουν σε επίπεδα πάνω του 10% μέχρι το 2017, βοηθούμενος βέβαια από την κερδοφορία της Τράπεζας, που – λόγω των μειωμένων προβλέψεων – ήδη άρχισε να φαίνεται.

Το σχέδιο φαίνεται να έβαλε χαμηλά και τους δείκτες αποδοτικότητας, βάσει το οποίων θα κριθεί η αποτελεσματικότητα της διοίκησης και της διεύθυνσης. Η Τράπεζα ήδη βρίσκεται πολύ κοντά στους τέσσερις δείκτες που έχει θέσει και την επόμενη τριετία δεν χρειάζεται να γίνουν πολλά.

Πρέπει να κλείσουν άλλα πέντε καταστήματα, να αφυπηρετήσουν ή να φύγουν πρόωρα τουλάχιστον 140 υπάλληλοι, να διατηρηθούν τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια και να διατηρηθεί επίσης ο δείκτης κόστους προς εσόδων.

Facebook Comments