Στο 13,58% και 20,224% διαμορφώνονταν στις 30 Μαΐου τα ποσοστά των Fairfax Financial Holdings και Capital Group Companies, αντίστοιχα, στη Eurobank, εξαιρουμένων των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Πιο αναλυτικά, η Eurobank ανακοίνωσε πως, με βάση τη σχετική ενημέρωση που έλαβε από την εταιρεία «Fairfax Financial Holdings Limited», η Fairfax στις 30 Μαΐου 2014 κατέχει έμμεσα, μέσω ελεγχόμενων θυγατρικών της, 1.290.322.580 κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές της Eurobank, ήτοι 13,58% επί του συνολικού αριθμού των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της τράπεζας, εξαιρουμένων των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ.

Επίσης, με βάση τη σχετική ενημέρωση που έλαβε από την «Capital Group Companies, Inc.», η Capital στις 30 Μαΐου 2014 κατέχει έμμεσα 1.921.212.454 δικαιώματα ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank, ήτοι 20,224% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΧΣ. ΄

Ανακοινώθηκε ακόμη πως η «Mackenzie Financial Corporation» στις 30 Μαΐου 2014 κατέχει έμμεσα 554.838.709 δικαιώματα ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank, ήτοι 5,84% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΧΣ. Η MFC δικαιούται να ασκεί τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση της υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια εταιρεία αμοιβαίων της κεφαλαίων, χαρτοφυλακίων πελατών της και αμοιβαίων κεφαλαίων συγκροτημένων υπό την 100% θυγατρική της «Mackenzie Financial Capital Corporation».

Facebook Comments