Η έγκριση της δόσης των 3,4 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ δεν επιτρέπει εφησυχασμό, καθώς δύσκολες μεταρρυθμίσεις απομένουν για την επόμενη περίοδο ενώ πρέπει να αποφευχθεί η ακύρωση της προσπάθειας που έχει αποδώσει μέχρι σήμερα, αναφέρει στην ανάλυση της με τίτλο «7 ημέρες οικονομία» η Eurobank.

Σύμφωνα με τη Eurobank, η εκταμίευση της δόσης από το ΔΝΤ μπορεί προσωρινά να εξασφαλίζει ρευστότητα στην κυβέρνηση καθώς και μια σχετική ηρεμία ενόψει καλοκαιριού αλλά δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Ήδη από την ανακοίνωση του ΔΝΤ για την εκταμίευση της δόσης προκύπτουν τα βασικά σημεία στα οποία είναι αναγκαίο να επικεντρωθεί η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης τους επόμενους μήνες.

Το πρώτο από αυτά είναι η συνέχιση της προσπάθειας για δημοσιονομική προσαρμογή ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% ΑΕΠ το 2014 χωρίς τη λήψη σημαντικών νέων περιοριστικών δημοσιονομικών μέτρων που θα ασκήσουν επιπλέον πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα του 2014, αλλά με μέτρα που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ορθολογικοποίηση των δαπανών του Ελληνικού Δημοσίου (γενική κυβέρνηση).

Στο παραπάνω πλαίσιο εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί περαιτέρω ο θεσμικός ρόλος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ). Το ενδιαφέρον της κυβέρνησης από εδώ και πέρα θα πρέπει να εστιαστεί στον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσει περαιτέρω τον θεσμικό ρόλο της ΓΓΔΕ και θα διευρύνει τη φορολογική βάση. Επιπλέον, μέσα στο 2ο εξάμηνο του 2014 αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σχετιζόμενων με α) τη φορολογική πολιτική και β) την αναθεώρηση του πλαισίου του ΦΠΑ.

Το δεύτερο σημείο που αναφέρεται στην πρόσφατη ανακοίνωση του ΔΝΤ είναι η ανάγκη επιτάχυνσης της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να επιτευχθεί η στροφή της οικονομίας προς ένα νέο περισσότερο εξωστρεφές αναπτυξιακό υπόδειγμα. Όμως τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η εξέλιξη των εξαγωγών δεν είναι ικανοποιητική (μείωση -0,7% των εξαγωγών αγαθών σωρευτικά για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος).

Μια σειρά από μεταρρυθμίσεις απαιτούνται την αμέσως επόμενη περίοδο με στόχο τις αγορές προϊόντος. Ήδη κάποιες από αυτές στις μεταρρυθμίσεις βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης ενώ για πολλές ακόμη απαιτείται σημαντική προσπάθεια εκ μέρους των ελληνικών αρχών προκειμένου να υλοποιηθούν έγκαιρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν και οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων και τις χρήσεις γης που περιλαμβάνονται στα προαπαιτούμενα για την λήψη της υπο-δόσης του €1,0 δισ. από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Επίσης, στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις με σκοπό την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα περιλαμβάνεται και η συνέχιση της αναδιάρθρωσης του δημοσίου τομέα και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος.

Το τρίτο σημείο που επισημαίνουν οι αναλυτές από την ανακοίνωση του ΔΝΤ έχει να κάνει με τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Όπως σημειώνουν, το ΔΝΤ φαίνεται ότι συγκλίνει προς μία λύση όπως αυτή που φαίνεται ότι είναι ήδη στο τραπέζι από τους Ευρωπαίους εταίρους – χωρίς άμεσο κούρεμα αλλά με μείωση της παρούσας αξίας του χρέους μέσω χρονικής επέκτασης της λήξης των δανείων του πρώτου Προγράμματος Σταθεροποίησης της Ελληνικής Οικονομίας και περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων – με δεδομένη την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος.

Facebook Comments