Σε σημερινό δελτίο προς τους επενδυτές τους οι αναλυτές της Commerzbank φαίνεται να εκτιμούν ότι επίκειται περαιτέρω ενδυνάμωση του USD έναντι του ευρώ. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά το EUR/USD οι αναλυτές της γερμανικής τράπεζας αναφέρουν:

«Τα ημερήσια γραφήματα προτείνουν μία ανοδική κίνηση στο EUR/USD μέχρι το 1.3775. Παρόλα αυτά τα ενδοημερήσια γραφήματά μας, προτείνουν μία συνέχεια στην πτώση του ευρώ έναντι του USD κάτω από το 1.3615. Περιμένουμε η ισοτιμία να συνεχίσει πτωτικά καθώς κινούμαστε κάτω από το 1.4000 με το στόχο μας να εντοπίζεται στα χαμηλά 2014 και στο 1.3476 πριν από την ανοδική τάση της διετίας 2012-14 και το 1.3439».

Ευθυγραμμιζόμενη με τις εκτιμήσεις της, η Commerzbank έχει μπει σε θέση πώλησης στην ισοτιμία από το 1.3690 με το stop loss στο 1.3700.

Όσον αφορά το AUD/USD η γερμανική τράπεζα τονίζει ότι με την ισοτιμία να προσεγγίζει την γραμμή αντιστάσεων 7 μηνών είναι σημαντικό το σημείο του 0.9364. Πιο αναλυτικά το τμήμα ανάλυσης της επενδυτικής τράπεζας αναφέρει:

«Το ζεύγος βρίσκεται υπό πίεση μετά το τεστάρισμα του 0.9203. Η γραμμή αντίστασης από τα υψηλά Μαΐου στο 0.9409 και στο 0.9460 από τα υψηλά Απριλίου, αποτελούν κρίσιμα σημεία για το ζεύγος».

Βάσει της τεχνικής της ανάλυσης η τράπεζα τοποθετείται σε θέση αγοράς στο ζεύγος από το 0.9320 με το stop loss στο 0.9280.

Facebook Comments