Η Στοά του Βιβλίου ιδρύθηκε από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία για να αποτελέσει μια παρέμβαση παιδείας στην πνευματική ζωή των Αθηνών. Στηρίχθηκε στην ιδέα και τον πολιτισμό του βιβλίου και κατόρθωσε, τα 17 χρόνια που λειτουργεί ήδη, να καταστεί σημείο αναφοράς για ό,τι έχει σχέση με το βιβλίο και παράλληλα να αναπτύξει μια ευρύτερη πνευματική, πολιτιστική και επιστημονική δραστηριότητα.

Παλαιό όραμα της Στοάς του Βιβλίου και μέσα στους στόχους των ιδρυτών της ήταν εξαρχής να δώσει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο  –  ασχέτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και επαγγελματικής ενασχόλησης – να διευρύνει τους ορίζοντες της σκέψης του και τα πνευματικά του ενδιαφέροντα με σειρές μορφωτικών μαθημάτων επί διαφόρων αντικειμένων.

Πανεπιστημιακοί Καθηγητές και άλλοι διαπρεπείς στον χώρο τους επιστήμονες, καλλιτέχνες, δημιουργοί κ.ά. καλούνται, μέσα από αυτές τις συστηματικά οργανωμένες σειρές μαθημάτων, να προσφέρουν στους ενδιαφερομένους έγκυρες κατασταλαγμένες γνώσεις αλλά και προβληματισμούς για κάθε διδασκόμενο αντικείμενο.

Στους 25 κύκλους μαθημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και σε 155 συνολικά θεματικές ενότητες έχουν διδάξει μαθήματα τής ειδικότητάς τους 266 πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ειδικοί ερευνητές, συγγραφείς και καλλιτέχνες σε χιλιάδες ανθρώπους κάθε ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου.

Τα μαθήματα, ανάλογα με το αντικείμενο, συνοδεύονται από εποπτικό υλικό (διαφάνειες, ακουστικό υλικό κ.λπ.). Μετά από κάθε μάθημα, ακολουθεί συζήτηση. Επίσης, κατά την κρίση τού διδάσκοντος, διανέμεται διδακτικό υλικό και ενδεικτική βιβλιογραφία.

26ος Κύκλος Μαθημάτων

Στον 26ο Κύκλο Μαθημάτων (Μάιος – Ιούνιος 2015) θα διδάξουν επίλεκτα μέλη τής ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας για θέματα τής ειδικότητάς τους που αναφέρονται στην κοσμολογία, την τέχνη τού λόγου, τη νεοελληνική ιστορία, στο έργο τού Μπρεχτ, στην παιδική και εφηβική λογοτεχνία.


«Ευελπιστούμε ότι τα μορφωτικά αυτά μαθήματα τής Στοάς τού Βιβλίου πληρούν ανάγκες τις οποίες δεν έχουν μπορέσει να καλύψουν μέχρι σήμερα διαφόρων εκπαιδευτικών επιπέδων Ιδρύματα, μολονότι είναι προφανής η ανάγκη και πιεστική η ζήτηση για μια τέτοια μορφωτική προσφορά. Ό,τι προέχει και ελπίζουμε ότι επιτυγχάνεται από αυτό το πρόγραμμα τής Στοάς τού Βιβλίου είναι η ποιότητα στη μορφωτική στάθμη των μαθημάτων και η ελευθερία στην πρόσβαση σε αυτά», αναφέρει ο πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης.

Συνοπτικό πρόγραμμα

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
Από τη μεγάλη έκρηξη (BIG BANG) στο LHC (LARGE HADRON COLLIDER)
Δημήτρης Νανόπουλος 
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και ώρα 17.00-18.30

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Η τέχνη τού λόγου
Δημήτρης Δημηρούλης
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και ώρα 19.30-21.00

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Η Ελλάδα στη δεκαετία τού 1940: η εθνική εμπειρία και οι παγκόσμιες συγκρούσεις
Ευάνθης Χατζηβασιλείου (συντονιστής),
Νίκος Μαραντζίδης, Δέσποινα – Γεωργία Κωνσταντινάκου, Μιχάλης Ψαλιδόπουλος
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και ώρα 19.30-21.00

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΡΕΧΤ
Κώστας Γεωργουσόπουλος
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη και ώρα 17.00-18.30

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ
Από τον διδακτισμό τού μύθου στη μεταμοντέρνα αφήγηση
Άντα Κατσίκη – Γκίβαλου
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και ώρα 17.00-18.30.

Πληροφορίες

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.30-15.30, στα γραφεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στη Στοά τού Βιβλίου: Αρσάκειο Μέγαρο,  Πεσμαζόγλου 5 και Σταδίου, τηλ.: 210 – 3244538 και 210 – 3253989, καθώς και στην ιστοσελίδα τής Στοάς τού Βιβλίου (www.stoabibliou.gr).

Facebook Comments