Μια εβδομάδα μετά την έναρξη του προγράμματος για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης» και με την ανακοίνωση των πρώτων στατιστικών στοιχείων, οι εργαζόμενοι του θεσμού, είναι αναγκασμένοι, να εκφράσουν δημόσια την αγανάκτηση και τον προβληματισμό τους για την προχειρότητα του προγράμματος.
 
Καταγγέλλουμε τον εξευτελισμό των συμπολιτών μας που συνωστίζονται σε ασφυκτικά γεμάτα ΚΕΠ, καθημερινά και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και για ώρες, ώστε να δηλώσουν αυτό που ήδη η πολιτεία γνωρίζει. Το εισόδημα και την περιουσιακή τους κατάσταση !!!
 
Καταγγέλλουμε ότι η ταλαιπωρία των συμπολιτών μας δεν είναι για μια και μόνο φορά, αλλά θα συνεχίζει να υφίσταται, σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερωθούν αν το αίτημα τους έχει εγκριθεί, θα στηθούν ξανά σε αντίστοιχες ουρές για να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις για να υποβάλουν τα πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται και τέλος να στηθούν πάλι σε αντίστοιχες ουρές ώστε να λάβουν τις περίφημες «κάρτες σίτισης».
 
Καταγγέλλουμε ότι γινόμαστε «ο κυματοθραύστης» των παραπόνων και της αγανάκτησης των συμπολιτών μας για τα περιορισμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ αυτό το φαινόμενο θα ενταθεί στο μέγιστο βαθμό με την ανακοίνωση των δικαιούχων που σαφώς θα είναι σημαντικά μικρότερος σε σχέση με αυτούς που έχουν υποβάλει αίτημα.
 
(Υπολογισμοί θέλουν μόλις 3/10 όσων έχουν κάνει αίτηση να καταστούν δικαιούχοι). Καταγγέλλουμε τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας μας υπερβάλλοντας εαυτόν και ειδικά μικρών ΚΕΠ που εξυπηρετούν εκατοντάδες δικαιούχους μόλις ένας ή δυο υπάλληλοι.
 
Καταγγέλλουμε την αγανάκτηση των συμπολιτών μας που είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν ώρες προκειμένου να τους δοθεί ένα πιστοποιητικό ή να γίνει γνήσιο υπογραφής.
 
Καταγγέλλουμε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης διότι με την παθητική του στάση συντελεί στο πλήγμα του κύρους των ΚΕΠ και των ποιοτικών υπηρεσιών που μέχρι σήμερα προσφέρει.
 
Καταγγέλλουμε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης ότι εντάσσει διαδικασίες με μεγάλο χρόνο διεκπεραίωσης, χωρίς προγραμματισμό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον υπερκορεσμό του συνολικού αριθμού ημερήσιας διεκπεραίωσης.
 
Καταγγέλλουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση ότι αρνείται να υποστηρίξει το θεσμό με προσωπικό, ενώ ταυτόχρονα δεν καταβάλει καμιά πρόσθετη υπερωριακή αποζημίωση για τους υπαλλήλους.
 
Ενημερώνουμε ότι ο θεσμός, με τον εμβολισμό πρόσθετων απρογραμμάτιστων διαδικασιών, βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης, έχοντας δείξει μεγάλη ανοχή λόγω της ιδιαιτερότητας του σκοπού του και το σεβασμό του προς τους πολίτες. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι θα επιτρέψουμε να πλήττεται το κύρος και η αξιοπιστία του θεσμού με την ένταξη νέων διαδικασιών χωρίς τον απαιτούμενο προγραμματισμό και χωρίς τη διαβούλευση με τους εργαζόμενους για τη βέλτιστη υλοποίηση τους .

Facebook Comments