Στην υποβάθμιση της αξιολόγησης της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα, σε σε Caa2 από Caa1, και με αρνητικό outlook προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moodys, ολοκληρώνοντας την αξιολόγηση που είχε αρχίσει στις 6 Φεβρουαρίου 2015.

Ο οίκος αξιολόγησης επικαλείται τους εξής βασικούς λόγους για την υποβάθμιση:

• Την υψηλή αβεβαιότητα για το εάν η ελληνική κυβέρνηση θα καταλήξει εγκαίρως σε συμφωνία με τους επίσημους πιστωτές, προκειμένου να καλύψει τις επερχόμενες αποπληρωμές χρέους.

• Τους σημαντικούς κινδύνους στην εφαρμογή ενός νέου μεσοπρόθεσμου προγράμματος χρηματοδότησης, ακόμη και εάν επιτευχθεί συμφωνία, δεδομένης της αδύναμης οικονομίας και του εύθραυστου πολιτικού περιβάλλοντος.

Η αρνητική προοπτική αντανακλά την άποψη της Moodys ότι η ισορροπία των οικονομικών, χρηματοοικονομικών και πολιτικών κινδύνων στην Ελλάδα κλίνουν προς την αρνητική πλευρά.
 

Facebook Comments