Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών ενισχύουν την εμπιστοσύνη και βελτιώνουν το κλίμα στην ελληνική οικονομία, επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2013-2014, την οποία παρέδωσε προ ολίγου στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και στο υπουργικό συμβούλιο

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο η ΤτΕ είχε επισημάνει ότι η εξάλειψη των δίδυμων ελλειμμάτων και η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας θα αποκαθιστούσαν σταδιακά την εμπιστοσύνη και θα οδηγούσαν σε περαιτέρω βελτιώσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.

Στην έκθεσή της αναφέρει πως αυτό όντως συνέβη τους μήνες που μεσολάβησαν. Όπως εξηγεί, οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών υπήρξαν εξαιρετικά επιτυχείς, με μεγάλη συμμετοχή ξένων επενδυτών, ενώ επιτυχής ήταν και η έξοδος στις αγορές, με έκδοση πενταετών ομολόγων. Θετική ήταν η ανταπόκριση των αγορών και στην έκδοση εταιρικών ομολόγων.

Όλα τα παραπάνω συνάδουν με την εκτίμηση ότι η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αποκαθίσταται σταδιακά και ότι οι αγορές προεξοφλούν την έξοδο από την κρίση. Αν διατηρηθεί και ενισχυθεί η δυναμική αυτή, είναι πολύ πιθανή η επάνοδος της οικονομίας στην ανάπτυξη», τονίζει η ΤτΕ.

Προειδοποιεί, πάντως, πως η πρόβλεψη αυτή υπόκειται σε αβεβαιότητες που συνδέονται αφενός με τις τάσεις που θα επικρατήσουν στις διεθνείς αγορές, οι οποίες τώρα χαρακτηρίζονται από αφθονία ρευστότητας, και αφετέρου με το ενδεχόμενο «μεταρρυθμιστικής κόπωσης» και χαλάρωσης των προσπαθειών στο εσωτερικό.

Αύξηση ΑΕΠ κατά 0,5% το 2014

Η ΤτΕ θεωρεί σημαντική την αποκλιμάκωση της ύφεσης από τις αρχές του 2013 έως σήμερα και εκτιμά πως, αν συνεχιστεί η έως τώρα τάση μέχρι το τέλος του έτους, το ΑΕΠ το 2014 θα παρουσιάσει αύξηση περί το 0,5%.

Επισημαίνει επίσης ότι η κατανάλωση, που αποτελεί τη σημαντικότερη συνιστώσα του ΑΕΠ, παρουσιάζει ενδείξεις σταθεροποίησης, ενώ αναμένει πως θα είναι θετική και η συμβολή του εξωτερικού ισοζυγίου.

Βλέπει ακόμη ενθαρρυντικές ενδείξεις για την απασχόληση, η οποία, όπως λέει, παρουσιάζει ενδείξεις ανάκαμψης. Η ΤτΕ τονίζει, ωστόσο, πως το επίπεδο της ανεργίας παραμένει ιδιαίτερα υψηλό και αναμένεται να αποκλιμακωθεί μόνο σταδιακά.

Εφικτή η ανάκαμψη

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι πρόσφατες εξελίξεις στην οικονομία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά εντός του τρέχοντος έτους. Όμως, η ανάκαμψη προϋποθέτει, πρώτον, την αντιστροφή της αρνητικής πορείας των επενδύσεων και, δεύτερον, την επιτάχυνση της αύξησης των εξαγωγών.

Η βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών και του κλίματος εμπιστοσύνης ενισχύουν τις προοπτικές ανάκαμψης των επενδύσεων καθώς (α) οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως η έκδοση εταιρικών ομολόγων, (β) η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων έχει αυξηθεί και (γ) η δημιουργία του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου θα λειτουργήσει θετικά στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.

Ο δεύτερος παράγοντας που προβλέπεται ότι θα συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη είναι η αύξηση των εξαγωγών, αναφέρει η ΤτΕ. Θετικές προοπτικές διαμορφώνονται επίσης για τον κλάδο του τουρισμού αλλά και για τη ναυτιλία, η οποία αρχίζει να ανακάμπτει σταδιακά μετά από μια πολυετή κρίση.

Οι θετικές εξελίξεις δεν επιτρέπουν εφησυχασμό

Η ΤτΕ εκτιμά, ωστόσο, πως εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες και κίνδυνοι που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν ή και να αντιστρέψουν την πορεία προς την ανάκαμψη. Γι’ αυτό τονίζει πως ενδεδειγμένος κεντρικός προσανατολισμός της οικονομικής πολιτικής σήμερα είναι να διατηρήσει τη θετική δυναμική που ήδη διαγράφεται και να την ενισχύσει.

Για να γίνει αυτό, η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, χωρίς αποκλίσεις, με κύριους στόχους την ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα, τη συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής και τα επόμενα χρόνια, ώστε να διασφαλιστεί η πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους και η διατηρήσιμη πρόσβαση της χώρας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, καθώς και ο αναπροσανατολισμός του παραγωγικού προτύπου που θα εξασφαλίσει μακροχρόνια ταχεία και βιώσιμη ανάπτυξη.
 

Facebook Comments