Την άποψη ότι υπάρχει μία ακατανόητη καθυστέρηση στο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης, αλλά και την «ποιότητα» αυτού, εκφράζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος σε ανακοίνωσή της.

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι παρατηρεί με ανησυχία «το  τελευταίο χρονικό διάστημα φαινόμενα που δίδουν την εντύπωση ακατανόητης – ως προς το ρυθμό και το ρυθμιστέο πεδίο – νομοθέτησης, καθώς και ενέργειες της εκτελεστικής εξουσίας που διασπούν την αντίληψή της, ως λειτουργίας θεσμικά αναπόσπαστης με τη Δικαιοσύνη».

Ακόμη τονίζεται ότι «προξενεί προβληματισμό η τάση άρρυθμης, ασυνεπούς και αποσπασματικής νομοθέτησης, με επάλληλες τροποποιήσεις ακόμη και των βασικών ποινικών νόμων (Κωδίκων), με τρόπο που – ενίοτε – υποθάλπει ευλόγως την υποψία ότι εξυπηρετούν σκοπούς κείμενους πέραν της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος».

Επίσης στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «νομοθετικές πρωτοβουλίες αυτής της στόχευσης, αλλά και άλλες που δημοσιοποιούνται ως επικείμενες, αφήνουν τους εισαγγελείς ανήσυχους για την ποιότητα της νομοθετικής παραγωγής και την προσήλωση του νομοθέτη στην εξυπηρέτηση της καθαρότητας της διοίκησης και της και της αδιάκριτης εφαρμογής του νόμου».

Παράλληλα, με αφορμή τη δημοσιοποίηση αντιδράσεων δημοσίων φορέων έναντι ορισμένων δικαστικών αποφάσεων, η Ένωση «υπενθυμίζει την απορρέουσα από το Σύνταγμα υποχρέωση όλων για σεβασμό των αποφάσεων των Δικαστηρίων» και υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός αυτός, όταν επιδεικνύεται από πολιτειακούς φορείς, λαμβάνει παιδαγωγικό χαρακτήρα για τους πολίτες.

Facebook Comments