Το ποσό που θα βγει από τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες της Κύπρου, κυρίως μέσω της επιβολής μεγάλου κουρέματος στις καταθέσεις άνω των €100.000, θα είναι 10,6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της έκθεσης της Ε.Ε. που δημοσιεύουν οι F.T.. Σύμφωνα με την εφημερίδα το κόστος του προγράμματος διάσωσης της Κύπρου για τους καταθέτες αυξήθηκε σχεδόν 5 δισ. ευρώ σε εννέα ημέρες. Το ποσό αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της συνολικής οικονομίας της νήσου.

Επίσης η εφημερίδα σημειώνει ότι οι κάτοχοι ομολογιακών κρατικών τίτλων ύψους 1,7 δισ. ευρώ, που λήγουν κατά τη διάρκεια του τριετούς προγράμματος και καλύπτονται από τον κυπριακό νόμο, θα λάβουν από τους δανειστές μόνο 700 εκατ. ευρώ για αποπληρωμή κι άρα το ενδεχόμενο να υποχρεωθούν να αποδεχθούν νέα, πιο μακροπρόθεσμα, ομόλογα σε ανταλλαγή είναι ισχυρή.

Facebook Comments