Στα 34,4 δισ. ευρώ ανέρχονταν στο τέλος του 2013 τα ίδια κεφάλαια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του ΤΧΣ για την περυσινή χρονιά, η διαφορά από το αρχικό ποσό των 49,5 δισ. ευρώ που ήταν η «προίκα» του Ταμείου, προέρχεται κατά το ποσό των 11,3 δισ. ευρώ από την εξυγίανση μη συστημικών τραπεζών, ενώ στα 2,3 δισ. ευρώ ανέρχεται η λογιστική ζημία από τα warrants, η οποία αντιστοιχεί στη χρηματιστηριακή αξία στο τέλος του 2013.

Το «μαξιλάρι» εν όψει των stress tests της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπερβαίνει τα 11 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο του ΤΧΣ, Αναστασία Σακελλαρίου, το ποσό των 34,4 δισ. ευρώ που αντικατοπτρίζει τη δυνητική αξία ανάκτησης είναι υπερδιπλάσιο της αρχικής εκτίμησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που περιλαμβάνεται στην έκθεση για τη βιωσιμότητα του χρέους της χώρας του Μαρτίου 2012 για ποσό ύψους 16 δισ. ευρώ.

«Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών δημιούργησε τις συνθήκες με τις οποίες ο τραπεζικός κλάδος ισχυροποιήθηκε και αποτέλεσε πόλο έλξης για την προσέλκυση σημαντικών διεθνών επενδυτών. Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος με τέσσερις υγιείς και σταθερούς πυλώνες είναι πλέον σε θέση να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη στήριξη και ανάπτυξη της οικονομίας», δήλωσε η κ. Σακελλαρίου.

Το 2013, τα έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 167,6 εκατ. ευρώ έναντι 232,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι προμήθειες υποχώρησαν στο ποσό των 110,7 εκατ. ευρώ έναντι 665,8 εκατ. ευρώ για το 2012. Το Ταμείο κατέγραψε ζημίες 5,98 δισ. ευρώ που προέκυψαν από ζημία στην αποτίμηση από τις συμμετοχές στις τέσσερις συστημικές τράπεζες ύψους 3,7 δισ. ευρώ και τη ζημία αποτίμησης από τα warrants 2,28 δισ. ευρώ, ενώ κέρδος ποσού 1,9 εκατ. ευρώ προήλθε μέσα στο 2013 από την εξάσκηση των δικαιωμάτων της Alpha Βank και της Εθνικής Τράπεζα το Δεκέμβριο. Στο ποσό των 2,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι δαπάνες προσωπικού του Ταμείου, ενώ τα γενικά έξοδα διαμορφώθηκαν στο ποσό των 11 εκατ. ευρώ.

Από τις τράπεζες σε εκκαθάριση το ΤΧΣ είχε στο τέλος του 2013 απαιτήσεις ύψους 2,85 δισ. ευρώ, ενώ εισέπραξε το ποσό των 237,3 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, το Ταμείο εισέπραξε ποσό 220 εκατ. ευρώ από την Αtebank, 4,3 εκατ. ευρώ από την Proton, 6 εκατ. ευρώ από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας και 7 εκατ. ευρώ από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου. Μετά από απόφαση του εκκαθαριστή της T-Bank το Ταμείο έλαβε το ποσό των 2 εκατ. ευρώ, ενώ έλαβε το ποσό των 38 εκατ. ευρώ από την εκκαθάριση της Αχαϊκής.

Για την εκκαθάριση της Probank μέσα στο 2013, το Ταμείο κάλυψε το χρηματοδοτικό κενό ύψους 562,7 εκατ. ευρώ και για την FBB ύψους 457 εκατ. ευρώ. Στις Συνεταιριστικές Τράπεζες Δωδεκανήσου, Δυτικής Μακεδονίας και Ευβοίας καταβλήθηκε το ποσό των 284,6 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας τα δύο τρίτα του αρχικού χρηματοδοτικού κενού που προσδιορίσθηκε στα 426,9 εκατ. ευρώ.

Facebook Comments