Με παραπομπή της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προειδοποιεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη και τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Γιαννάκη Ομήρου, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι, με αφορμή την έναρξη κοινοβουλευτικής διαδικασίας για την παύση του διοικητή τη Κεντρικής Τράπεζας, Πανίκου Δημητριάδη. Το περιεχόμενο της επιστολής και ο τρόπος αντίδρασης αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Ο κ. Ντράγκι ξεκαθαρίζει, με διπλωματική και ευγενική διατύπωση, ότι δεν θεωρεί σοβαρούς τους ισχυρισμούς κατά του διοικητή και υπενθυμίζει ότι απόφαση απομάκρυνσης του διοικητή από τα καθήκοντά του υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η Βουλή ελέγχει τον διοικητή σχετικά με τους όρους εντολής της Alvarez & Marsal, ενώ η κυβέρνηση ανακάλεσε τον διορισμό του υποδιοικητή, Σπύρου Σταυρινάκη.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ σημειώνει την πλήρη θεσμική ανεξαρτησία της ΚΤ, υπογραμμίζει ότι η εθνική νομοθεσία πρέπει να είναι συμβατή με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημειώνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ προϋποθέτει μόνο δύο λόγους παύσης διοικητής: να μην πληροί πλέον τις προϋποθέσεις για πλήρωση των καθηκόντων του ή αν είναι ένοχος για σοβαρά παραπτώματα.

Η ΕΚΤ θεωρεί πολύ σοβαρό βήμα την έναρξη διαδικασίας για παύση του διοικητή, ένα βήμα που μπορεί μόνο να γίνει αν υπάρχουν σοβαροί ισχυρισμοί ότι ένας από τους λόγους για παύση που προνοεί η νομοθεσία της ΕΕ, υφίσταται.

Χωρίς σοβαρούς ισχυρισμούς η ΕΚΤ θα ερμηνεύσει την όλη διαδικασία ως μέσο να ασκηθεί πίεση στον διοικητή, γεγονός που αντιστρατεύεται τη θεσμικά κατοχυρωμένη του ανεξαρτησία του θεσμού. Η επιστολή Ντράγκι και η δομή της δείχνουν ότι η ΕΚΤ δεν θεωρεί σοβαρούς τους ισχυρισμούς κατά του διοικητή της ΚΤ.

Facebook Comments