Επιτάχυνση του σχεδίου αναδιάρθρωσης και επικαιροποίηση του για να συνάδει με τις βελτιωμένες εξωγενείς συνθήκες επιδιώκει η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου, που θα συνέλθει την Πέμπτη για να εξετάσει θέματα χρηματοδότησης και κεφαλαίου.

Η ατζέντα της συνάντησης του ΔΣ ανακοινώθηκε σήμερα και επίσημα στο χρηματιστήριο, ενισχύοντας τις πληροφορίες που δημοσίευσε την Παρασκευή η StockWatch.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, κατά τη συνεδρία του ΔΣ την ερχόμενη Πέμπτη 26 Ιουνίου θα συζητηθούν μεταξύ άλλων επιλογές χρηματοδότησης και κεφαλαιακής δομής που θα μπορούσαν να επιταχύνουν την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης του συγκροτήματος και παράλληλα να ενισχύσουν περαιτέρω το συγκρότημα.

Το θέμα της χρηματοδότησης φαίνεται να σχετίζεται με την πρόσφατη έκδοση χρέους από την κυβέρνηση. Με την έκδοση, η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα αποπληρώσει μέρους του ομολόγου ανακεφαλαιοποίησης της Λαϊκής, ύψους €2 δισ. Επειδή το ομόλογο αποτιμάται χαμηλότερα από την ονομαστική του αξία στα βιβλία της BOCY, η αποπληρωμή μέρους του θα ενισχύσει την κερδοφορία, κατ’ επέκταση τα κεφάλαια της Τράπεζας Κύπρου.

Θα δημιουργήσει επίσης πρόσθετη ρευστότητα στην Τράπεζα, επιτρέποντας της να μειώσει την εξάρτηση της σε ρευστοτική στήριξη από κεντρικές τράπεζες, που σήμερα φθάνει τα €10,6 δισ.

Σε σχέση με το θέμα της έκδοσης κεφαλαίου, η αρμόδια υποεπιτροπή του ΔΣ της Τράπεζας έχει ήδη κάνει προεργασία, σε συνεργασία με τους εξωτερικούς συμβούλους της BOCY.

Το ΔΣ θα συζητήσει έκδοση κεφαλαίου τουλάχιστον €0,5 δισ. και θα προσπαθήσει να προσπελάσει τις εσωτερικές διαφωνίες που υπάρχουν από εκπροσώπους ξένων και εγχώριων καταθετών (πρώην Λαϊκής).

Η έξοδος της Κύπρου στις διεθνείς αγορές έχει τονώσει το ενδιαφέρον ξένων ταμείων αλλά και τις εξωχρηματιστηριακές πράξεις για μετοχές της Τράπεζας, που σήμερα βρίσκεται εκτός χρηματιστηρίου.

Μία από τις παραμέτρους αξιολόγησης της απόφασης θα είναι το ανώτερο όριο της έκδοσης που δεν αποκλείεται να πλησιάσει το €1 δισ.

Μια άλλη παράμετρος είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, καθώς εντός του ΔΣ υπάρχουν διάφορες απόψεις σε σχέση με το πόσο ανοικτή πρέπει να είναι.

Μέρος της συζήτησης εντός της Τράπεζας περιστρέφεται γύρω από την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, που θα καθορίσει το βαθμό του dilution που θα υποστούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι και που θα αλλάξει τις ισορροπίες εντός του υφιστάμενου ΔΣ.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας έχει στόχο την αύξηση των κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων από το 10,2% που είναι σήμερα.

Η κυβέρνηση έχει ήδη στείλει το δικό της μήνυμα σε σχέση με την αύξηση κεφαλαίων, καλώντας τις τράπεζες να αξιοποιήσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει μετά την έκδοση κεφαλαίων €8,2 δισ. από τις ελληνικές τράπεζες.

Μηνύματα έχει στείλει και η ΚΤ, αν και με πιο διακριτικό τρόπο, ενώ προβληματισμός φαίνεται να υπάρχει και στη Φρανκφούρτη για την ταχύτητα με την οποία προχωρεί η Τράπεζα Κύπρου.

Facebook Comments