Η ΔΕΗ, υποστηρίζοντας την εθνική ενεργειακή στρατηγική πραγματοποιεί αξιοσημείωτες  πρωτοβουλίες, κατά τον ενεργειακό της σχεδιασμό, που αποδεικνύουν ότι όχι μόνο είναι από τις λίγες εταιρείες που κινούν τον μοχλό ανάπτυξης στην Ελλάδα, αλλά και ότι αποτελεί πρωτοπόρο εταιρεία που οδηγεί τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, σε σχέση με άλλες εταιρείες της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Κατά τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος ΔΕΗ πραγματοποιεί επενδύσεις περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως που συμβάλλουν στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας και στη στήριξη της απασχόλησης, υποστηρίζοντας ουσιαστικά την ελληνική κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη και πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, έχει προχωρήσει σε πρωτοφανείς για την ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρισμού περικοπές μισθολογικών και λοιπών δαπανών και τη μεγαλύτερη από οποιονδήποτε άλλο φορέα στην Ελλάδα, επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας.

Οι παραγωγικές επενδύσεις της ΔΕΗ είναι οι μεγαλύτερες που πραγματοποιούνται  στη χώρα και οι οποίες , σχεδόν στο σύνολό τους, αφορούν την ελληνική περιφέρεια που μαστίζεται ιδιαίτερα από την ανεργία, δημιουργώντας υπεραξίες για τις τοπικές κοινωνίες.

Τα τελευταία τρία χρόνια ολοκληρώθηκαν από τη ΔΕΗ συνολικές επενδύσεις ύψους 3 δισ. ευρώ, όπως είναι η νέα μονάδα φυσικού αερίου στο Αλιβέρι, ο νέος υδροηλεκτρικός σταθμός του Ιλαρίωνα, η νέα μονάδα φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη – που βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατασκευής, ενώ η νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα V, συμβατικής αξίας περίπου 1,4 δις € είναι μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα και η μεγαλύτερη από όλες τις ενεργειακές επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, ενώ θα ενσωματώνει τις βέλτιστες διαθέσιμες διεθνώς τεχνολογίες με περιβαλλοντικές επιδόσεις που ικανοποιούν τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσία.

Με τη νέα Μονάδα της ΔΕΗ θα αναβαθμιστεί το Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς θα αξιοποιούνται εγχώρια κοιτάσματα λιγνιτών, μειώνοντας την εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενες ενεργειακές πρώτες ύλες, προς όφελος των Ελλήνων πολιτών και της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας.

Η κατασκευή της Πτολεμαΐδας V αποτελεί μοχλό Ανάπτυξης και Απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή, απασχολώντας έως και 3.000 ανθρώπους κατά την κατασκευή της, ενώ κατά τη λειτουργία της το μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 250 άτομα.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler-Hermes ενέκρινε την ασφαλιστική κάλυψη κοινοπρακτικού δανείου προς τη ΔΕΗ ύψους 739 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του έργου που αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οίκοι για τη βιωσιμότητα του έργου και αναγνώριση ότι η χώρα  ανακτά την αξιοπιστία στις διεθνείς αγορές.

Η επενδυτική στρατηγική της ΔΕΗ περιλαμβάνει και άλλα πολύ σημαντικά έργα για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, όπως είναι η κατασκευή νέου θερμικού σταθμού με μηχανές εσωτερικής καύσης στη Ρόδο, η σταδιακή ένταξη νέων μικρότερων θερμικών μονάδων στα υπόλοιπα απομονωμένα μικροδίκτυα, η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων, και η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα.

Η ΔΕΗ παραμένοντας κεντρικός πυλώνας ανάπτυξης για την εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, παρέχει ενέργεια ζωτικής σημασίας για την οικονομία και την κοινωνία ευρύτερα.

Facebook Comments