Τα αρνητικά αποτελέσματα από το Α.Ε.Π των Η.Π.Α αιφνιδίασαν δυσάρεστα τους traders εγείροντας ερωτηματικά για την πορεία της ανάκαμψης στην αμερικανική οικονομία .

Το Α.Ε.Π των Η.Π.Α για το πρώτο τρίμηνο του έτους ανακοινώθηκε στο -2.9% έναντι εκτίμησης για -1.8% σηματοδοτώντας το χειρότερο τρίμηνο για την αμερικανική οικονομία από το 2009.

Ο δείκτης τιμών Α.Ε.Π ανακοινώθηκε στο 1.3% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ενώ το η προσωπική κατανάλωση στο 1.0% έναντι πρόβλεψης για 2.5%.

Δυναμική είναι η πτώση για το USD μετά τις ανακοινώσεις από τις Η.Π.Α.

Γράφημα EUR/USD

Facebook Comments