Ενίσχυση των πτωτικών τάσεων των εξαγωγών επιβεβαίωσαν τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον περασμένο Απρίλιο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ).

Σύμφωνα με ανάλυση του ΠΣΕ και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) επί των στοιχείων αυτών, η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών μειώθηκε κατά 20,8% στα 2,02 δισ. ευρώ. Ωστόσο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει μικρότερη υποχώρηση της τάξης του 12,4%.

Ως αποτέλεσμα της μεγάλης αυτής υποχώρησης, σε επίπεδο τετραμήνου, καταγράφεται μείωση εξαγωγών κατά 7,8% στα 8,39 δισ. ευρώ. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, προκύπτει μικρότερη μείωση 6,5%.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΠΣΕ, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ενισχύεται σημαντικά το μερίδιο των χωρών της Ε.Ε. στις συνολικές εξαγωγές της χώρας, καθώς προς τους ευρωπαίους εταίρους καταγράφονται σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά υποχώρησης έναντι των Τρίτων Χωρών.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο τετράμηνο του 2014, οι συνολικές εξαγωγές προς τις χώρες της Ε.Ε. υποχώρησαν κατά 2,9%, έναντι μείωσης 11,8% προς τις Τρίτες Χώρες. Έτσι, στο διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2014 το μερίδιο των χωρών της Ε.Ε. διαμορφώθηκε στο 47,9% (έναντι 52,1% των Τρίτων Χωρών), από το 45,5% της αντίστοιχης περιόδου του 2013 (οπότε και το ποσοστό των εξαγωγών που απορροφήθηκε από Τρίτες Χώρες είχε ανέλθει στο 54,5%).

Αν μάλιστα, εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή από τις εξαγωγές, το μερίδιο των χωρών της Ε.Ε. ανέρχεται στο 65,8% από 65,2% του πρώτου τετραμήνου του 2013. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις Τρίτες χώρες διαμορφώνονται στο 34,2% (από 34,8%).

Σύμφωνα με τον ΠΣΕ, τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν τη μεγάλη βαρύτητα του κλάδου των πετρελαιοειδών στο σύνολο των εξαγωγών και τις πιέσεις που δέχεται ο κλάδος στις εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες και αφετέρου τις συνέπειες του σκληρού ευρώ στις προσπάθειες των Ελλήνων εξαγωγέων να διεισδύσουν σε αγορές εκτός Ε.Ε.

Facebook Comments