Με νέα της έκθεση η JPMorgan επιμένει στην ελληνική αγορά, υπογραμμίζοντας πως η πρόσφατη διόρθωση δημιουργεί ένα καλό σημείο εισόδου για τους επενδυτές.
 
Διατηρεί τη σύσταση overweight και επαναλαμβάνει μάλιστα ότι καλύτερος τρόπος για να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα είναι μέσω των τραπεζικών μετοχών.  Μάλιστα αυξάνει την τιμή στόχο για τις Εθνική, Alpha και Πειραιώς, που καλύπτει διατηρώντας επίσης αμετάβλητη στη σύσταση “overweight”.
 
Συγκεκριμένα για την Εθνική, την οποία χαρακτηρίζει ως “προτιμώμενη μετοχή” θέτει τιμή στόχο τα 3,59 ευρώ από τα 2,85 ευρώ πριν. Για την Alpha αναβαθμίζει την τιμή στόχο στο 1,01 ευρώ από 0,95 ευρώ και την Πειραιώς στα 2,45 από 2,29 ευρώ.  
 
 
 
 
 

Facebook Comments