«Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως περισσότερη ανάπτυξη προκειμένου να υπερβεί την κρίση. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, κάποιοι ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν τη χαλάρωση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας.

Ο στόχος της μεγαλύτερης ανάπτυξης είναι ορθός, ωστόσο, οι προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος είναι εσφαλμένες», εκτιμά ο πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Μελετών, DIW, Μαρσέλ Φράτσερ, εξηγώντας ότι «αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη δεν είναι περισσότερο κράτος και περισσότερα χρέη, αλλά περισσότερη αγορά, περισσότερη καινοτομία και περισσότερη ανταγωνιστικότητα».

Το πρόβλημα της νεανικής ανεργίας

Σε άρθρο γνώμης, στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, ο γερμανός οικονομολόγος επικαλείται μελέτη του DIW, σύμφωνα με την οποία η Ευρώπη χρειάζεται «μία ατζέντα ιδιωτικών επενδύσεων» προκειμένου να καλυφθεί το «τεράστιο κενό επενδύσεων» σε όλες σχεδόν τις χώρες της ευρωζώνης και να διασφαλισθεί βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Φράτσερ παραδέχεται ότι οι χώρες της ευρωζώνης έχουν δρομολογήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες, ωστόσο, δεν επαρκούν προκειμένου να μπει τέλος στην κρίση. «Κυρίως το πρόβλημα της νεανικής ανεργίας, σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, απειλεί να στερήσει τις μελλοντικές ευκαιρίες από μια ολόκληρη γενεά».

Ο πρόεδρος του DIW απορρίπτει τον δρόμο «μιας επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής» που προτείνουν κάποιοι ευρωπαίοι ηγέτες. Υπενθυμίζει ότι πολλές χώρες δεν έχουν περιθώρια για πρόσθετες δαπάνες, χωρίς να ρισκάρουν μια όξυνση της κρίσης χρέους. Πέραν τούτου, επισημαίνει ότι ενδεχόμενη αύξηση των δημοσίων δαπανών θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης και όχι των δημοσίων επενδύσεων.

Θα πρέπει να συγκροτηθεί ένα Επενδυτικό Ταμείο

Ο Φράτσερ χαρακτηρίζει «αχίλλειο πτέρνα» της ευρωζώνης «το μεγάλο κενό ιδιωτικών επενδύσεων» και υπενθυμίζει ότι οι τελευταίες έχουν μειωθεί από το 2008 κατά 4%. «Οι ιδιωτικές επενδύσεις κατέχουν κεντρικό ρόλο στο ΑΕΠ, καθώς ενισχύουν τόσο την πλευρά της προσφοράς όσο και εκείνη της ζήτησης.

Δημιουργούν θέσεις εργασίας, ενισχύουν τις καινοτομίες, οδηγούν σε υψηλότερη παραγωγικότητα και έτσι σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη», τονίζει χαρακτηριστικά ο καθηγητής Φράτσερ, προτείνοντας μια «επενδυτική ατζέντα» που θα έχει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

1. Θα βελτιώνει την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και θα ενισχύει την καινοτομία και την διαρθρωτική προσαρμογή, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών. 2. Θα προσφέρει φορολογικά κίνητρα και θα μειώνει το κόστος των επιχειρήσεων. 3. Θα πρέπει να συγκροτηθεί ένα Επενδυτικό Ταμείο για την στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο θα στηρίζεται στη δομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΙΒ). Με τις εγγυήσεις των κρατών-μελών, το Ταμείο θα μπορούσε να αναχρηματοδοτηθεί με ευνοϊκούς όρους και έτσι να είναι σε θέση να προσφέρει με τους ίδιους όρους κεφάλαια σε επιχειρήσεις στις χώρες της κρίσης.

Όπως επισημαίνει ο Μαρσέλ Φράτσερ, στόχος του Ταμείου θα είναι η άμβλυνση της οικονομικής αβεβαιότητας μέσω των κρατικών εγγυήσεων.

Facebook Comments