Ετήσιο ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ της χώρας μεταξύ 0,5% και 1,0% για το σύνολο του 2014 προβλέπει η Διεύθυνση Τρέχουσας Οικονομικής Ανάλυσης & Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank.

Σε έκθεσή της με τίτλο «Αποτελέσματα οικονομετρικού υποδείγματος για την εκτίμηση του ελληνικού ΑΕΠ σε πραγματικό χρόνο – GDP NOWcasting model», η τράπεζα παρουσιάζει τα αποτελέσματα σχετικής οικονομετρικής μελέτης για την παραγωγή εκτιμήσεων του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της Ελλάδας σε πραγματικό χρόνο.

Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη μελέτη επιχειρεί να αναδείξει και να  αμβλύνει το μείζον πρόβλημα της χρονικής υστέρησης που χαρακτηρίζει τη δημοσίευση των περισσότερων μακροοικονομικών δεικτών.

Στην ειδική εφαρμογή (case study) της μελέτης παρουσιάζονται εκτιμήσεις για το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ της Ελλάδας το 2ο τρίμηνο του 2014, βάσει σειράς σχετικών μακροοικονομικών στοιχείων που έχουν δημοσιευτεί έως την 30η Ιουνίου 2014. Σημειώνεται ότι η πρώτη επίσημη εκτίμηση από την ΕΛ.ΣΤΑΤ για το ΑΕΠ της Ελλάδας το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους αναμένεται να δημοσιευθεί την 13η Αυγούστου του 2014.

Συνοπτικά, οι προκαταρτικές εκτιμήσεις του οικονομετρικού υποδείγματος της Eurobank υποδηλώνουν περαιτέρω σημαντική επιβράδυνση του ετήσιου ρυθμού συρρίκνωσης του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας το 2ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, στο -0,3% από -0,9% το 1ο τρίμηνο του 2014, με τον αντίστοιχο εκτιμώμενο τριμηνιαίο ρυθμό μεταβολής σε κυκλικά προσαρμοσμένους όρους να διαμορφώνεται σε περίπου +0,8% έναντι οριακής μείωσης του -0,15% το προηγούμενο τρίμηνο.

Είναι δε συμβατές με το σενάριο επιστροφής σε θετικούς ετήσιους ρυθμούς μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ από το 3ο τρίμηνο του 2014, όπως αναφέρεται στην έκθεση.

Σημειώνεται τέλος ότι η εκτίμηση του οικονομετρικού υποδείγματος για το ΑΕΠ του 2ο τριμήνου του 2014 είναι αυστηρώς προκαταρτική, αφού η ροή δημοσιεύσεων οικονομικών στοιχείων για το εν λόγω τρίμηνο θα συνεχιστεί και τους επόμενους 2-3 μήνες.
 

Facebook Comments