«Ο κοινός στόχος είναι ένας: να υλοποιήσουμε επιτυχώς την αναγκαία συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην προγραμματιζόμενη αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Σε μία ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία, σε διεθνές επίπεδο και κάτω από έντονο ανταγωνισμό, καλούμεθα όλοι να συστρατευτούμε στην επίτευξη της ελάχιστης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην απαιτούμενη αύξηση. Και το όλοι δεν είναι σχήμα λόγου, όπως άλλωστε γνωρίζετε, όταν αναφέρομαι στην Εθνική», τονίζει σε μήνυμα του προς τους εργαζόμενους της Εθνικής Τράπεζας, ο διευθύνων σύμβουλος της, Αλέξανδρος Τουρκολιάς, με αφορμή την επικείμενη γενική συνέλευση της Τράπεζας, για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης της.

«Για την επίτευξη του στόχου αυτού που είναι συναντίληψη όλων των εθνικάριων και όχι μόνο αλλά και των εκατοντάδων χιλιάδων Μετόχων, Πελατών, είτε είναι Καταθετικοί, είτε Δανειακοί, υπάρχει και βούληση και στρατηγική», αναφέρει ο κ.Τουρκολιάς.

«Πολύ πρόσφατα, όλοι μας σαν αποδέκτες «ενημέρωσης», κατακλυστήκαμε από πληροφορίες που έθιγαν ή θίγουν προσωπικές αξίες, κυρίως όμως υπονομεύουν την αξιοπιστία, το κύρος, την ισχύ της Εθνικής Τράπεζας. Το σύνολο των ανυπόστατων ή και κακόβουλων αναφορών, πέραν του ότι καταρρίπτεται από τις εξελίξεις, αντιμετωπίζεται καταλλήλως. Οφείλω όμως να εστιάσω την προσοχή μου σε δύο στοιχεία που αναφέρονται στην Εθνική ως κεφάλαιο και όχι ως προς τη Διοίκησή της. Πρώτον, ουδέποτε η Εθνική αποξενώθηκε της υποχρέωσης που έχει να επιδιώξει συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και δεύτερον ουδέποτε εμφανίστηκε στην τρέχουσα περίοδο αρνητική κινητικότητα στον τομέα των καταθέσεων της Εθνικής. Αντίθετα, όπως γνωρίζετε, υπάρχει συνεχής ροή καταθέσεων στην Εθνική», τονίζει στους εργαζόμενους της Τράπεζας ο Αλέξανδρος Τουρκολιάς.

Προσθέτει επίσης ότι «σήμερα για μας, για τη Διοίκηση, το σύνολο των Εργαζομένων μας και πιστεύω και των Μετόχων μας, ο κοινός στόχος είναι ένας: να υλοποιήσουμε επιτυχώς την αναγκαία συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην προγραμματιζόμενη αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου».

Ο κ.Τουρκολιας αναφέρει ότι επόμενες μέρες θα υπάρξει ενημέρωση για τη στρατηγική υλοποίησης και για τη φιλοσοφία της πολιτικής, αναφορικά με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου στο πλαίσιο της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης όλων των τραπεζών.

«Συστρατευόμαστε όλοι στην επίτευξη της προσπάθειας και κατά συνέπεια θα είμαστε όλοι συμμέτοχοι στο αυριανό μας όραμα. Η ευθύνη, φυσικά, είναι της Διοίκησης αλλά η επιτυχία εξαρτάται από τον κάθε «εθνικάριο Δεν προσεγγίζουμε το στόχο, αντικρούοντας προβαλλόμενες αρνητικές συνέπειες για την Τράπεζα, τους Εργαζόμενους, τους Πελάτες και τους Μετόχους της, εάν δεν επιτευχθεί η αναγκαία συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα», αναφέρει.

«Προσεγγίζουμε θετικά το ζήτημα. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, θεωρούμε ότι υπάρχει, πέραν των άλλων, και μία πρόκληση για διεύρυνση της μετοχικής βάσης της Εθνικής με τη συμμετοχή στο κεφάλαιό της, πέραν των ήδη Μετόχων της και νέων Μετόχων που όμως ενστερνίζονται τη φιλοσοφία μας και τους συμβολισμούς που εκπέμπει η Εθνική Τράπεζα, που είναι ταυτόσημη με την ιστορία της χώρας», αναφέρει, επίσης, ο κ.Τουρκολιάς.

Facebook Comments