Στις 11:10 είχαμε την ανακοίνωση των retail PMIs Ιταλίας στο 43.8 έναντι 45.2 και Γαλλίας στο 47.6 έναντι 50.5.

H πτώση στα retail PMIs της Γαλλίας και της Ιταλίας φέρνει το κοινό νόμισμα σε νέα χαμηλά εβδομάδας στο 1.3585.

Όπως φαίνεται, η αγορά ζυγίζει περισσότερο αρνητικά τα retail PMIs της Γαλλίας και Ιταλίας και δεν παίρνει υπόψιν της τα καλύτερα των αναμενομένων PMI Γερμανίας και Ευρωζώνης.

Το EUR/USD σε νέα χαμηλά εβδομάδας όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα: 

Facebook Comments