Η ΕΣΕΕ θα στηρίξει το σχέδιο ενοποίησης των Ταμείων, πιστεύοντας ότι ένα Εθνικό Ασφαλιστικό Ταμείο, μπορεί να οδηγήσει σε “επανεκκίνηση” το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα.

Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας Βασίλης Κορκίδης στην πρώτη του συνάντηση με τον πρόεδρο του ΚΕΠΕ Νικόλαο Φίλιππα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κύκλου επαφών του Προέδρου του ΚΕΠΕ με τους κοινωνικούς φορείς αναφορικά με σχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την ενοποίηση των Ασφαλιστικών Ταμείων. Συμφωνήθηκε η συνεργασία του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) με το τμήμα ερευνών του ΚΕΠΕ για την διοικητική και λειτουργική ενοποίηση των ασφαλιστικών δομών. Παρουσία των επιστημονικών στελεχών των δύο φορέων συζητήθηκε διεξοδικά το σχέδιο ενοποίησης το οποίο περιλαμβάνει 6 βήματα και αφορά ενοποιήσεις ταμείων όχι μόνο διοικητικές αλλά και θεσμικές.

Η ΕΣΕΕ έχει εκφραστεί θετικά ως προς την δημιουργία ενός Ταμείου κύριας ασφάλισης με τρεις κλάδους, έναν για μισθωτούς, έναν για ελεύθερους επαγγελματίες και έναν για αγρότες. Προβάλει μάλιστα τα πλεονεκτήματα της διαδικασίας της ενοποίησης και κυρίως:

1. Την μείωση της γραφειοκρατίας και της αυθαιρεσίας των διοικητικών υπαλλήλων, που ερμηνεύουν τους νόμους κατά το δοκούν.

2. Την άρση των δυσλειτουργιών και των στρεβλώσεων, που φέρνει η πολυδιάσπαση των διοικήσεων των Ταμείων και η υποκειμενικότητα των πολιτικών τους.

3. Την εισαγωγή ενιαίου λογιστηρίου, που θα έχει ως αποτέλεσμα την ενιαία λογιστική απεικόνιση και κεντρική παρακολούθηση των ασφαλιστικών φορέων. Θα καταστεί επιτέλους δυνατή η δημοσιοποίηση ισολογισμών από τα Ταμεία, κάτι που έχει θεσμοθετηθεί από χρόνια, χωρίς μέχρι σήμερα να γίνει εφικτό.

4. Την θέσπιση του Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων, το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των εργαζομένων και συνταξιούχων.

5. Την δημιουργία ενιαίου μηχανισμού ελέγχου για να αυξηθούν τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος και την καθιέρωση ενιαίων εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία που πρόκειται να ενοποιηθούν.

Εκφράζει ωστόσο και προβληματισμό της ως προς τα εξής σημεία:

• Η διασφάλιση της βασικής σύνταξης των 360 ευρώ είναι άδικη για όσους έχουν εισφορές ανάλογες μεγαλύτερων συντάξεων στο σύνολο του εργασιακού βίου.

• Οι συντάξεις έχουν πια μειωθεί σε βαθμό δυσανάλογο με τις δυνατότητες των συνταξιούχων. Πρόκειται για την πιο ευπαθή ομάδα συμπολιτών μας, που -στην τρίτη ηλικία- δεν μπορούν πλέον να κάνουν πολλά και απλά παρακολουθούν και περιμένουν ανταμοιβή των κόπων τους ανάλογη με τις καταβληθείσες εισφορές τους.

• Ο διαφαινόμενος νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ ανά Ταμείο με βάση τα οικονομικά του και το «κύμα φυγής» των ασφαλισμένων προς την σύνταξη, δεν είναι δίκαιος και πρακτικά θα σημαίνει διαφορετικό εφάπαξ ανά έτος.

• Η υπάρχουσα κατηγοριοποίηση των ασφαλιστικών κλάσεων του ΟΑΕΕ δεν ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες των ασφαλισμένων και ως εκ τούτου επιβάλλεται ένας νέος σχεδιασμός ασφαλιστικών κλάσεων, με ελεύθερη επιλογή από τους ασφαλισμένους.

Facebook Comments