Στο 60,6% έναντι 60,4% στο τέλος του προηγούμενου μήνα ανήλθε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 0,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία ΑξΙΑnumbers.

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (19.736,03 εκατ. ευρώ ή 28,3%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 43,5% καταγράφοντας αύξηση 2,1% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. έκλεισε στα 69,86 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 1,5% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, παρουσιάζεται αυξημένη κατά 0,4%.

Ο Ιούνιος ήταν ο 20ος συνεχόμενος μήνας που οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά υπερέβησαν τις εκροές.

Η Αξία Συναλλαγών του Ιουνίου 2014 έφτασε τα 3,580 δισ. ευρώ σημειώνοντας πτώση κατά 26,8% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 4,890 δισ. ευρώ. Σε σχέση με τον Ιούνιο 2013 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.231,10 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 190,8%.

Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 2.395.117.085 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 48,20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (4.623.582.541 τεμάχια) και αύξηση 111,93% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2013 (1.130.167.315 τεμάχια).

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούνιο 2014 πραγματοποίησαν το 66,8% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

Facebook Comments