Στη βαθμίδα CCC διατήρησε η Fitch την αξιολόγηση των καλυμμένων ομολόγων ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων της Τράπεζας Κύπρου ύψους 1 δισ. ευρώ.

H ανακοίνωση έπεται της αναβάθμισης της μακροχρόνιας πιστοληπτικής αξιολόγησης της τράπεζας στο CC από το καθεστώς περιορισμένης χρεοκοπίας, την περασμένη Παρασκευή.

Ο οίκος δεν έθεσε τα καλυμμένα ομόλογα της Τράπεζας Κύπρου ούτε σε αρνητικό ούτε και θετικό ορίζοντα, καθώς στις κατηγορίες CCC, CC και C ο ορίζοντας τίθεται επιλεκτικά.

Facebook Comments