Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι με τη σύμφωνη γνώμη της τρόικας έχει αναθέσει την αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος από τις τράπεζες στον ανεξάρτητο οίκο Deloitte και την Επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι η Moneyval επισκέφθηκε την Κύπρο από τις 19 έως τις 31 Μαρτίου και βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της αξιολόγησής της σύμφωνα με τους όρους εντολής της.

Ο έλεγχος της Deloitte βρίσκεται σε εξέλιξη. Εμπειρογνώμονες της πραγματοποιούν έλεγχο σε αριθμό Κυπριακών τραπεζών αναφορικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες τόσο σε σχέση με καταθέσεις όσο και με δάνεια.

Η έρευνα δεν περιλαμβάνει έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας από τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης αλλά μόνο την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η διενέργεια του ελέγχου αποτελεί μνημονιακό όρο για τελική έγκριση της δανειακής σύμβασης, που εγκρίθηκε σήμερα σε πολιτικό επίπεδο από το Eurogroup, και την εκταμίευση των χρημάτων του δανείου.

Facebook Comments