Οι Romtelecom και η Cosmote ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι στο έργο για την ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου σε μη προνομιούχες περιοχές της Ρουμανίας.

Το ρουμανικό υπουργείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας επέλεξε τις δύο θυγατρικές του ομίλου ΟΤΕ για το έργο, το οποίο διεκδίκησαν επίσης οι κοινοπραξίες των εταιρειών Direct One-Electrogrup και UPC Romania-Deloitte Audit-Connection Consulting. Το δίκτυο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το 2015.

Το έργο  RO-NET,  αφορά τη σύμβαση παραχώρησης για το σχεδιασμό και  την κατασκευή τηλεπικοινωνιακών υποδομών σε εθνικό επίπεδο σε 35 περιοχές της χώρας. Οι ανάδοχοι του έργου, με διάρκεια παραχώρησης  18 ετών, θα έχουν  τη δυνατότητα, μετά το τέλος της περιόδου παραχώρησης, να αγοράσουν το δίκτυο.

Facebook Comments