Αν και στο εγχείρημα της Εθνικής παρατηρούνται σημαντικές δυσκολίες, ωστόσο η διοίκηση της τράπεζας επικοινωνιακά στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, κάνοντας την αγορά να περιμένει την τοποθέτηση Λάτση με περίπου 95 – 150 εκατ. ευρώ για το ποσοστό του 11%, αλλά και άλλων εφοπλιστών, όπως του κ. Κωνσταντακόπουλου της Costa Mare και του ξενοδοχείου Costa Navarino στην Πύλο.

Μάλιστα, ο τελευταίος γράφτηκε ότι θα συμμετάσχει στην αμκ με 50 εκατ. ευρώ, ενώ ο CEO της τράπεζας κ. Αλ. Τουρκολιάς φέρεται ότι έχει ζητήσει τη συμμετοχή των εργαζόμενων. 

Όμως, το μέγα ζητούμενο για την τράπεζα είναι η αρνητική καθαρή θέση, οπότε θεωρείται κάτι περισσότερο από βέβαιο στην αγορά ότι στο διάστημα που απομένει μέχρι τέλος Μαϊου για την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας, θα γίνουν δύο κινήσεις. Είτε κούρεμα των υβριδικών ομολογιών, ύψους 2,4 δις. ευρώ, είτε πώληση μέρους ή όλης της συμμετοχής που διαθέτει η Εθνική στη Finansbank, η οποία αποτιμάται στα 5 δις. ευρώ.

Σύμφωνα με την αγορά, αν η τράπεζα κουρέψει τα υβριδικά ομόλογα κατά 50%, κάτι το οποίο ζητεί άλλωστε και το ΤΧΣ, θα εξασφαλίσει περί το 1,2 δις. ευρώ. Αν ταυτόχρονα, πουλήσει το 20% της Finansbank κατ’ ελάχιστο, θα εξασφαλίσει άλλο 1 δις. ευρώ. Από τα περίπου 10 δις. ευρώ που είναι το «άνοιγμα» της τράπεζας, οι πραγματικές ανάγκες θα μπορούσαν να υπολογίζονται κάτω  από τα 8 δις. ευρώ. Με την έκδοση, επίσης, άλλων, 2 δις. ευρώ Cocos, οι πραγματικές ανάγκες θα μπορούσαν να διαμορφωθούν, σύμφωνα με την αγορά, πάντα, στα 6 δις. ευρώ, οπότε τα κεφάλαια που αντιστοιχούν στο 10%, υπολογίζονται στα 600 εκατ. ευρώ.  

Facebook Comments