Νέο σύστημα καταβολής του ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις σχεδιάζει να εφαρμόσει το υπουργείο Οικονομικών, που θα προβλέπει τη βεβαίωση και πληρωμή του φόρου στο τέλος κάθε τριμήνου σε αντίθεση με το ισχύον σύστημα εξόφλησής του σε τρεις μηνιαίες δόσεις με την καταβολή της πρώτης δόσης 40%, κατά την υποβολή της δήλωσης.

Το νέο σύστημα θα προβλέπει, επίσης, μείωση των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από 2% σήμερα σε 1%.

«Το νέο σύστημα είναι απλούστερο, επιτρέπει στη διοίκηση να ξέρει τα πραγματικά στοιχεία των δηλώσεων ΦΠ, βοηθάει τις επιχειρήσεις που σήμερα θέλουν να πληρώσουν και δεν το κάνουν λόγω ρευστότητας και απελευθερώνει ελεγκτές για να ασχοληθούν με ουσιαστικούς ελέγχους εκεί όπου η φοροδιαφυγή είναι μεγαλύτερη» λένε παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών.

Οι ίδιοι παράγοντες αναφέρουν ότι με το νέο σύστημα αποσυνδέεται η υποβολή της δήλωσης από την υποβολή του ποσού ( του 40% της πρώτης δόσης) κα προσθέτουν ότι οι αλλαγές θα συμβάλουν ώστε «το ελεγκτικό προσωπικό να μην απασχολείται με ήσσονος σημασίας τετριμμένους ελέγχους».

Facebook Comments