Αποπληθωρισμός -0,2% τον Μάρτιο, από πληθωρισμό 0,1% τον Φεβρουάριο, σημειώθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Τον Μάρτιο, το μέσο ποσοστό πληθωρισμού στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο 1,7% έναντι 1,8% που ήταν το Φεβρουάριο και στην ΕΕ στο 1,9% από 2,0%.

Οι χώρες της ΕΕ με τα χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού ήταν η Ελλάδα (-0,2%), η Λετονία (0,3%) και η Σουηδία (0,5%) ενώ τα ψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (4,4%), στην Εσθονία (3,8%) και στην Ολλανδία (3,2%).

Οι μεταβολές στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών που σημειώθηκαν σε ετήσια βάση (Μάρτιος 2013/Μάρτιος 2012) στην Ευρωζώνη ήταν οι εξής: συνολική ενέργεια +6,1%, ηλεκτρική ενέργεια 8,2%, προϊόντα καπνού +3,0%, τρόφιμα +3,0%, τηλεπικοινωνίες -5,5%, υπηρεσίες υγείας -5,0%, πετρέλαιο κίνησης -2,4%.

Το ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού που καταγράφηκε σε κάθε κράτος μέλος της ευρωζώνης το Μάρτιο ήταν το εξής: Ελλάδα -0,2%, Ιρλανδία 0,6%, Πορτογαλία 0,7%, Γαλλία 1,1%, Κύπρος 1,3%, Γαλλία 1,3%, Μάλτα 1,4%, Γερμανία 1,8%, Ιταλία 1,8%, Σλοβακία 1,9%, Λουξεμβούργο 2,0%, Σλοβενία 2,2%, Αυστρία 2,4%, Φινλανδία 2,5%, Ισπανία 2,6%, Ολλανδία 3,2%, Εσθονία 3,8%.

Facebook Comments