Οι traders οι οποίοι εστιάζουν σε βραχυπρόθεσμες στρατηγικές είναι αδύνατον να είναι κερδοφόροι καθώς η ισοτιμία δείχνει απροθυμία να ακολουθήσει κάποια κατεύθυνση, σημειώνει η DB.

Πρόκειται για το δυσκολότερο ζεύγος μεταξύ των βασικών, καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που το επηρεάζουν και δεν επιτρέπουν στους μεγάλους επενδυτές να «ξεδιπλώσουν» τις θέσεις τους.

Μεσο-μακροπρόθεσμα, η DB συμβουλεύει τους επενδυτές να παραμείνουν πωλητές στην ισοτιμία, αλλά βραχυπρόθεσμα να απέχουν.

Facebook Comments